Konferencje


Autorzy

Spis referatów

Streszczenia

Sponsorzy

Komentarze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

I.      Referaty krajowe

 

 

1. Zbigniew Bauer, Akademia Pedagogiczna w Krakowie:

"Ludzie w Sieci. Czy Internet zmienia nasz światopogląd?" (streszczenie)

 

 

2. Witold T. Bielecki, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego (WSPiZ) i Uniwersytet Warszawski (UW):

"Przedsiębiorcy wobec e-biznesu. Szanse i zagrożenia dla polskiej e-gospodarki". (streszczenie)

 

 

3. Jacek Brdulak, Szkoła Główna Handlowa (SGH):

"'Nowa gospodarka' i techniki informatyczne czynnikiem zmian polskiego transportu." (streszczenie)

 

 

4. Stanisław Flejterski, Uniwersytet Szczeciński (US):

"E-finanse a makro-, mezzo- i mikroekonomia. Wstęp do analizy kosztów i korzyści". (streszczenie)

 

 

5. Jerzy A. Kisielnicki, WSPiZ i UW:

"Technologia informacyjna jako czynnik wspomagający proces globalizacji - studium na przykładzie polskiej transformacji." (streszczenie)

 

 

6. Grzegorz W. Kołodko, WSPiZ, SGH i University of Rochester, USA:  

"'Nowa gospodarka' i stare problemy. Perspektywy szybkiego wzrostu w krajach posocjalistycznej transformacji." (streszczenie)

 

 

7. Stefan Kwiatkowski, WSPiZ i UW:

"Przedsiębiorczość intelektualna a trwały rozwój gospodarczy europejskich krajów posocjalistycznych." (streszczenie)

 

 

8. Robert A. Rządca, WSPiZ i UW:

"Negocjacje w warunkach gospodarki cyfrowej.  Kontynuacja i zmiana." (streszczenie)

 

 

9. Beata Świecka, US:

"Bankowość elektroniczna.  Implikacje dla rozwoju sektora bankowego w Polsce." (streszczenie)

 

 

10. Andrzej Wojtyna, Akademia Ekonomiczna w Krakowie:

"Czy tradycyjna ekonomia pozwala zrozumieć nową gospodarkę?" (streszczenie)

 

 

11. Lech W. Zacher, WSPiZ i Polska Akademia Nauk:

""Nowa gospodarka" jako interakcja techniki, gospodarki i społeczeństwa." (streszczenie)

 

 

 

 

II.     Referaty zagraniczne

 

 

12. Andrea Goldstein i David O'Connor, Development Center, OECD, Paryż:

"Handel elektroniczny jako czynnik rozwoju: perspektywy, wyzwania, ograniczenia." (streszczenie)

 

 

13. Stefano Scarpetta i Philip Hemmings, Economics Department, OECD, Paryż:

"Związek polityki gospodarczej ze wzrostem: wyniki analizy porównawczej." (streszczenie)

 

 

14. Siergiej B. Perminov, Centralny Instytut Ekonomii i Matematyki, Rosyjska Akademia Nauk, Moskwa:

"Upowszechnianie technologii handlu elektronicznego w Rosji." (streszczenie)

 

 

15. Matti Pohjola, World Institute for Development Economics Research, Uniwersytet ONZ, (UNU/WIDER), Helsinki:

"Technologie informatyczne a wzrost gospodarczy: analiza porównawcza." (streszczenie)

 

 

16. Andrea Szalavetz, Instytut Badań Gospodarki Swiatowej, Węgierska Akademia Nauk, Budapeszt:

"Strukturalne i regionalne implikacje "nowej gospodarki"  w krajach transformacji (na przykładzie Węgier)." (streszczenie)

 

 

17. Vito Tanzi, Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Carnegie Endowment, Waszyngton:

"WSPiZ Distinguished Lectures Series"

"Rozwój "nowej gospodarki" i jego implikacje dla polityki fiskalnej." (streszczenie)

 

 

18. John Zysman, Dyrektor Berkeley Roundtable on International Economy (BRIE),

Berkeley University, USA:

(współautorzy: Stephen S. Cohen, J. Bradford DeLong, Steven Weber)

"Technologie informatyczne jako motor rozwoju handlu elektronicznego." (streszczenie)