Aktualności | O nas | Konferencje | Seminaria | Publikacje | "Tygryski" | Kontakt | Linki | Mapa serwisu

 

Konferencje

 

Autorzy

Spis referatów

Streszczenia

Sponsorzy

Komentarze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Nowa gospodarka" jako interakcja techniki, gospodarki i społeczeństwa.

 

Streszczenie

 

                Współczesna technika ma wielką siłę determinujacą. Dynamizuje działalność gospodarczą ludzi, zmienia jej strukturę i formę. Technika dąży do usieciowienia samej siebie i swego otoczenia, także gospodarki i działań ludzi, również pozagospodarczych. Powstaje więc gospodarka sieciowa czy usieciowiona. Powstają nowe reguły, które determinuje logika sieci. Próbuje się je rozpoznać, by wykorzystać szanse i okazje rozwojowe jakie tworzą, jakie wynikają z sieciowości.

        Nowe reguły, gospodarcze i społeczne zarazem, wiążą się z dencentralizacją, z możliwością rosnących - dzięki sieci - przychodów, logiką ekonomiczną zorientowaną na obfitość, a nie rzadkość, z uzależnieniem prosperity uczestników sieci od prosperity całej sieci, z multiplikacją wyborów i możliwości, ze zmniejszającym się zużyciem energii, z maksymalną adaptacją do otoczenia, ale i z umiejętnością "wyprzedzania przyszłości", z przechodzeniem od fizycznego miejsca do miejsca w cyberprzestrzeni, z umiejętnością radzenia sobie z sytuacją braku harmonii i nieustannego ruchu, ze zdolnością wybierania technologii multiplikującej powiązania sieciowe, z ciągłym szukaniem nowych możliwości.

        Nowa gospodarka to produkt interakcji techniki, gospodarki i społeczeństwa. Jej powstawanie jest trudnym procesem nie tylko dla krajów mniej zaawansowanych. Daje ono nowe szanse - obok trudnych wyzwań - także tym ostatnim.