Profesor Grzegorz W. Kołodko

GWK Aktualności
Ścieżka czasu
Publikacje
CV
Galeria zdjęć
Wykład 2020
Kontakt
English version
Facebookfacebook


Wędrujący Świat
NAWIGATOR do książki prof. Grzegorza W. Kołodko

Wykład Prof. Grzegorza W. Kołodko

Blog prof. G. W. Kołodko

Ponad 100 tapet z podróży prof. G.W. Kołodko     


www.facebook.com/kolodko

Fot. Krzysztof Grążawski

Profesor zwyczajny nauk ekonomicznych i wykładowca akademicki, jeden z głównych architektów polskich reform gospodarczych.
W interdyscyplinarnych pracach naukowych zajmuje się polityką rozwoju, długofalowymi zmianami systemowymi, teoretycznymi
i praktycznymi problemami globalizacji oraz ekonomią i polityką gospodarczą posocjalistycznej transformacji. Autor Nowego Pragmatyzmu – paradygmatycznej i heterodoksyjnej teorii ekonomii
i polityki gospodarczej dotyczącej wyzwań cywilizacyjnych
i transformacji systemów gospodarczych. Członek Europejskiej Akademii Nauki, Sztuki i Literatury, Członek Academia Europaea, Zagraniczny Członek Rosyjskiej Akademii Nauk, Distinguished Professor Belt and Road School na Normal Uniwersytecie
w Pekinie, Doktor Honoris Causa i Honorowy Profesor 11 zagranicznych uniwersytetów.

Założyciel i Dyrektor Centrum Badawczego Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Wykładał na czołowych amerykańskich uniwersytetach, m.in. Yale, UCLA i Rochester, New York. Angażowany był jako ekspert organizacji międzynarodowych, m.in. Banku Światowego
i Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

W 1989 roku uczestniczył w historycznych obradach Okrągłego Stołu, a w latach 1989-91 był członkiem Rady Ekonomicznej Rady Ministrów. Jako wicepremier i minister finansów w latach 1994-97, dzięki głębokim reformom systemowym doprowadził Polskę do rekordowego tempa wzrostu OECD. Pełniąc to stanowisko powtórnie w latach 2002-03, ponownie wprowadził gospodarkę na ścieżkę szybkiego wzrostu i odegrał ważną rolę w integracji Polski z Unią Europejską. W sumie w czasie, gdy kierował polską gospodarką, PKB na mieszkańca wzrósł o ponad jedną trzecią. Za zasługi dla kraju odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Autor i redaktor naukowy 57 książek oraz ponad 500 artykułów
i referatów naukowych opublikowanych w 26 językach, z czego ponad 200 po angielsku. Laureat licznych nagród naukowych.

Maratończyk (50 ukończonych biegów) i podróżnik, który zwiedził 170 krajów i zawitał na Antarktydę. Meloman oraz autor wystaw fotograficznych.
 
28 książek prof. G.W. Kołodko (po polsku) w PDF

Książka Prof. Grzegorz W. Kołodko

Książka Prof. Grzegorz W. Kołodko

Książka Prof. Grzegorz W. Kołodko

Książka Prof. Grzegorz W. Kołodko i J. Tomkiewicza

Książka Prof. Grzegorz W. Kołodko

Książka  Prof. Grzegorza W. Kołodko

Książka  Prof. Grzegorza W. Kołodko i A.K. Koźmińskiego

Książka  Prof. Grzegorza W. Kołodko (vol. I)

Książka  Prof. Grzegorza W. Kołodko (vol. II)

Książka  Prof. Grzegorza W. Kołodko

Książka współautorska prof. G.W. Kołodko

Książka pod redakcją Prof. Grzegorza W. Kołodko

Książka pod redakcją Prof. Grzegorza W. Kołodko

Książka Prof. Grzegorza W. Kołodko

Książka Prof. Grzegorza W. Kołodko

Książka pod
redakcją prof.
Grzegorza
W. Kołodko
i dr. Jacka
Tomkiewicza

Książka Prof. Grzegorza W. Kołodko

Książka pod redakcja prof. G. W. Kołodko

Książka pod redakcją prof. Grzegorza W. Kołodko
i dr. Jacka Tomkiewicza

Książka Prof. Grzegorza W. Kołodko

Książka Prof. Grzegorza W. Kołodko

Książka pod współredakcją Prof. Grzegorza W. Kołodko

Książka Prof. Grzegorza W. Kołodko


Książka pod redakcją Prof. Grzegorza W. Kołodko

Książka pod redakcją Prof. Grzegorza W. Kołodko

Książka Prof. Grzegorza W. Kołodko

Książka Prof. Grzegorza W. Kołodko

Książka pod redakcją Prof. Grzegorza W. Kołodko

Książka pod redakcją Prof. Grzegorza W. Kołodko

Książka pod redakcją Prof. Grzegorza W. Kołodko

Książka Prof. Grzegorza W. Kołodko

Książka pod redakcją Prof.Grzegorza W. Kołodko i dr Marcina Piątkowskiego

Książka Prof. Grzegorza W. Kołodko

Książka pod red. Prof. Grzegorza W. Kołodko

Książka Prof. Grzegorza W. Kołodko

Książka pod red. Prof. Grzegorza W. Kołodko

Książka Prof. Grzegorza W. Kołodko

Książka Prof. Grzegorza W. Kołodko
Moja Globalizacja

Książka Prof. Grzegorza W. Kołodko