Profesor Grzegorz W. Kołodko

GWK Aktualności
Ścieżka czasu
Publikacje
CV
Galeria zdjęć
Wykład 2024
Kontakt
English version
Facebookfacebook


Wędrujący Świat
NAWIGATOR do książki prof. Grzegorza W. Kołodko

Wykład Prof. Grzegorza W. Kołodko

Blog prof. G. W. Kołodko

Ponad 100 tapet z podróży prof. G.W. Kołodko     


www.facebook.com/kolodko

Fot. Krzysztof Grążawski

  Profesor nauk ekonomicznych i wykładowca akademicki, jeden z głównych architektów polskich reform gospodarczych, który wprowadził Polskę do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, OECD. W interdyscyplinarnych pracach naukowych zajmuje się polityką rozwoju, długofalowymi zmianami systemowymi, teoretycznymi i praktycznymi problemami globalizacji oraz ekonomią i polityką gospodarczą posocjalistycznej transformacji. Autor Nowego Pragmatyzmu – paradygmatycznej i heterodoksyjnej teorii ekonomii i polityki gospodarczej dotyczącej wyzwań cywilizacyjnych i transformacji systemów gospodarczych.
 W latach 1968-2000 związany jako student, a później wykładowca ze Szkołą Główną Planowania i Statystyki, SGPiS, obecnie Szkoła Główna Handlowa, SGH. Założyciel i Dyrektor Centrum Badawczego Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Wykładał na czołowych amerykańskich uniwersytetach, m.in. Yale, UCLA i Rochester. Od 2019 r. Distinguished Professor of Belt and Road School, Beijing Normal University. Angażowany był jako ekspert organizacji międzynarodowych, m.in. Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego.
  W 1989 roku uczestniczył w historycznych obradach Okrągłego Stołu, a w latach 1989-1991 był członkiem Rady Ekonomicznej Rady Ministrów. Jako wicepremier i minister finansów w latach 1994-1997 dzięki głębokim reformom systemowym doprowadził Polskę do rekordowego tempa wzrostu. Pełniąc to stanowisko powtórnie w latach 2002-2003, ponownie wprowadził gospodarkę na ścieżkę szybkiego wzrostu i odegrał ważną rolę w integracji Polski z Unią Europejską. W czasie gdy kierował polską gospodarką, PKB na mieszkańca wzrósł w sumie o ponad jedną trzecią. Za zasługi dla kraju odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
  Autor i redaktor naukowy ponad 60 książek oraz licznych artykułów i referatów opublikowanych w 28 językach, w tym ponad 270 po angielsku. Laureat licznych wyróżnień naukowych, m.in.: Nagroda im. Fryderyka Skarbka przyznana przez Polską Akademię Nauk za książkę pt. „Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości” w 2013 roku; Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie badania na rzecz rozwoju gospodarki w 2014 roku; Specjalna Nagroda Honorowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego za dorobek naukowy i upowszechnianie polskiej nauki ekonomii w świecie w 2015 roku; Nagroda Kowadło przyznana w 2019 roku przez Stowarzyszenie Kuźnica w uznaniu dorobku naukowego w dziedzinie ekonomii, roli w reformowaniu polskiej gospodarki oraz światowego autorytetu w zakresie ekonomii rozwoju i polityki gospodarczej; Special Book Award of China w 2020 roku.
  Maratończyk (50 ukończonych biegów, najlepszy czas 3:38.22) i podróżnik (zwiedził 172 kraje i zawitał na Antarktydę). Meloman oraz autor wystaw fotograficznych
 
28 książek prof. G.W. Kołodko (po polsku) w PDF

Książka Prof. Grzegorza W. Kołodko

Książka Prof. Grzegorza W. Kołodko

Książka Prof. Grzegorza W. Kołodko

Książka Prof. Grzegorza W. Kołodko

Książka Prof. Grzegorza W. Kołodko

Książka Prof. Grzegorza W. Kołodko

Książka Prof. Grzegorza W. Kołodko

Książka Prof. Grzegorza W. Kołodko

Książka Prof. Grzegorza W. Kołodko

Książka Prof. Grzegorza W. Kołodko i J. Tomkiewicza

Książka Prof. Grzegorza W. Kołodko

Książka  Prof. Grzegorza W. Kołodko

Książka  Prof. Grzegorza W. Kołodko i A.K. Koźmińskiego

Książka  Prof. Grzegorza W. Kołodko (vol. I)

Książka  Prof. Grzegorza W. Kołodko (vol. II)

Książka  Prof. Grzegorza W. Kołodko

Książka współautorska prof. G.W. Kołodko

Książka pod redakcją Prof. Grzegorza W. Kołodko

Książka pod redakcją Prof. Grzegorza W. Kołodko

Książka Prof. Grzegorza W. Kołodko

Książka Prof. Grzegorza W. Kołodko

Książka pod
redakcją prof.
Grzegorza
W. Kołodko
i dr. Jacka
Tomkiewicza

Książka Prof. Grzegorza W. Kołodko

Książka pod redakcja prof. G. W. Kołodko

Książka pod redakcją prof. Grzegorza W. Kołodko
i dr. Jacka Tomkiewicza

Książka Prof. Grzegorza W. Kołodko

Książka Prof. Grzegorza W. Kołodko

Książka pod współredakcją Prof. Grzegorza W. Kołodko

Książka Prof. Grzegorza W. Kołodko


Książka pod redakcją Prof. Grzegorza W. Kołodko

Książka pod redakcją Prof. Grzegorza W. Kołodko

Książka Prof. Grzegorza W. Kołodko

Książka Prof. Grzegorza W. Kołodko

Książka pod redakcją Prof. Grzegorza W. Kołodko

Książka pod redakcją Prof. Grzegorza W. Kołodko

Książka pod redakcją Prof. Grzegorza W. Kołodko

Książka Prof. Grzegorza W. Kołodko

Książka pod redakcją Prof.Grzegorza W. Kołodko i dr Marcina Piątkowskiego

Książka Prof. Grzegorza W. Kołodko

Książka pod red. Prof. Grzegorza W. Kołodko

Książka Prof. Grzegorza W. Kołodko

Książka pod red. Prof. Grzegorza W. Kołodko

Książka Prof. Grzegorza W. Kołodko

Książka Prof. Grzegorza W. Kołodko
Moja Globalizacja

Książka Prof. Grzegorza W. Kołodko