Konferencje


Autorzy

Spis referatów

Streszczenia

Sponsorzy

Komentarze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

I.      Referaty krajowe

 

1. Zbigniew Bauer, Akademia Pedagogiczna w Krakowie:

Ludzie w Sieci. Czy Internet zmienia nasz światopogląd?

 

2. Witold T. Bielecki, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego (WSPiZ) i Uniwersytet Warszawski (UW):

Przedsiębiorcy wobec e-biznesu. Szanse i zagrożenia dla polskiej e-gospodarki.

 

3. Jacek Brdulak, Szkoła Główna Handlowa (SGH):

'Nowa gospodarka' i techniki informatyczne czynnikiem zmian polskiego transportu.

 

4. Stanisław Flejterski, Uniwersytet Szczeciński (US):

E-finanse a makro-, mezzo- i mikroekonomia. Wstęp do analizy kosztów i korzyści.

 

5. Jerzy A. Kisielnicki, WSPiZ i UW:

Technologia informacyjna jako czynnik wspomagający proces globalizacji - studium na przykładzie polskiej transformacji.

 

6. Grzegorz W. Kołodko, WSPiZ, SGH i University of Rochester, USA:  

'Nowa gospodarka' i stare problemy. Perspektywy szybkiego wzrostu w krajach posocjalistycznej transformacji.  

 

7. Stefan Kwiatkowski, WSPiZ i UW:

Przedsiębiorczość intelektualna a trwały rozwój gospodarczy europejskich krajów posocjalistycznych.

 

8. Robert A. Rządca, WSPiZ i UW:

Negocjacje w warunkach gospodarki cyfrowej.  Kontynuacja i zmiana.

 

9. Beata Świecka, US:

Bankowość elektroniczna.  Implikacje dla rozwoju sektora bankowego w Polsce.

 

10. Andrzej Wojtyna, Akademia Ekonomiczna w Krakowie:

Czy tradycyjna ekonomia pozwala zrozumieć nową gospodarkę?

 

11. Lech W. Zacher, WSPiZ i Polska Akademia Nauk:

"Nowa gospodarka" jako interakcja techniki, gospodarki i społeczeństwa.

 

II.     Referaty zagraniczne

 

12. Andrea Goldstein i David O'Connor, Development Center, OECD, Paryż:

Handel elektroniczny jako czynnik rozwoju: perspektywy, wyzwania, ograniczenia.

 

13. Stefano Scarpetta i Philip Hemmings, Economics Department, OECD, Paryż:

Związek polityki gospodarczej ze wzrostem: wyniki analizy porównawczej.

 

14. Siergiej B. Perminov, Centralny Instytut Ekonomii i Matematyki, Rosyjska Akademia Nauk, Moskwa:

Upowszechnianie technologii handlu elektronicznego w Rosji.

 

15. Matti Pohjola, World Institute for Development Economics Research, Uniwersytet ONZ, (UNU/WIDER), Helsinki:

Technologie informatyczne a wzrost gospodarczy: analiza porównawcza.

 

16. Andrea Szalavetz, Instytut Badań Gospodarki Swiatowej, Węgierska Akademia Nauk, Budapeszt:

Strukturalne i regionalne implikacje "nowej gospodarki"  w krajach transformacji (na przykładzie Węgier).

 

17. Vito Tanzi, Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Carnegie Endowment, Waszyngton:

"WSPiZ Distinguished Lectures Series"

Globalizacja, rozwój technologiczny i działanie termitów fiskalnych.

 

18. John Zysman, Dyrektor Berkeley Roundtable on International Economy (BRIE),

Berkeley University, USA:

(współautorzy: Stephen S. Cohen, J. Bradford DeLong, Steven Weber)

Technologie informatyczne jako motor rozwoju handlu elektronicznego.