Aktualności | O nas | Konferencje | Seminaria | Publikacje | "Tygryski" | Kontakt | Linki | Mapa serwisu

 

Konferencje

 

Autorzy

Spis referatów

Streszczenia

Sponsorzy

Komentarze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedsiębiorczość intelektualna a trwały rozwój gospodarczy europejskich krajów posocjalistycznych

 

Streszczenie

 

        W połowie lat dziewięćdziesiątych zidentyfikowano w Polsce zaskakujący rodzaj przedsiębiorczości uprawianej przez intelektualistów. Przedsiębiorców tych poddano zróżnicowanym badaniom  empirycznym.

Początkowo przejawy przedsiębiorczości intelektualistów traktowano jako odroczoną przedsiębiorczość uwarunkowaną kulturowo oraz ekonomicznie.  Jednakże wywiady przeprowadzone w Szwecji i w USA wśród skutecznych przedsiębiorców nie uważających się za intelektualistów wykazały zdumiewające podobieństwa ich sposobów i skutków działania z charakterystykami polskich przedsiębiorców intelektualnych. W konsekwencji sformułowano hipotezę,  iż przedsiębiorczość intelektualistów jest szczególnym przypadkiem przedsiębiorczości intelektualnej rozumianej jako aspekt udanej - a więc przynoszącej sukces - przedsiębiorczości podejmowanej we współczesnych, opartych na wiedzy społeczeństwach. Tak rozumiana przedsiębiorczość intelektualna ściśle koresponduje z  koncepcją kapitału intelektualnego i wraz z ciągle oczekującą opracowania koncepcją intelektualnego produktu oraz z coraz bardziej popularną koncepcją przedsiębiorstwa tworzącego wiedzę,  czy też wiedzy tworzonej w procesie aplikacji,  wpisuje się w nurt badań poszukujących egzemplifikacji i skutków rosnącej roli wiedzy w funkcjonowaniu współczesnych organizacji gospodarujących. Ma to ogromne znaczenie dla trwałego, a nawet przyśpieszonego rozwoju europejskich krajów posocjalistycznych. .