Aktualności | O nas | Konferencje | Seminaria | Publikacje | "Tygryski" | Kontakt | Linki | Mapa serwisu

 

Konferencje

 

Autorzy

Spis referatów

Streszczenia

Sponsorzy

Komentarze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy tradycyjna ekonomia pozwala zrozumieć nową gospodarkę?

 

Streszczenie

 

Celem referatu jest próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy zmiany, jakie dokonały się w ostatnich latach Stanach Zjednoczonych, uzasadniają stosowanie pojęcia "nowa gospodarka" oraz czy aparat pojęciowy tradycyjnej ekonomii pozwala opisać i analizować to zjawisko. Część pierwsza zawiera uwagi wprowadzające. W części drugiej przedstawione są sporne poglądy na temat istoty zjawiska oraz argumenty sugerujące konieczność wyjścia poza ekonomię głównego nurtu.. W części trzeciej zwrócono uwagę, na rolę, jaką mogła odegrać dobrze prowadzona polityka makroekonomiczna. W części czwartej omówione są kontrowersje wokół trwałości zmian w wydajności pracy. Część piąta poświęcona jest próbom wyjaśnienia nietypowo korzystnych relacji makroekonomicznych między inflacją, bezrobociem i wzrostem gospodarczym. Część szósta zawiera uwagi końcowe.