Aktualności | O nas | Konferencje | Seminaria | Publikacje | "Tygryski" | Kontakt | Linki | Mapa serwisu

 

Konferencje

 

Autorzy

Spis referatów

Streszczenia

Sponsorzy

Komentarze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'Nowa gospodarka' i stare problemy. Perspektywy szybkiego wzrostu w krajach posocjalistycznej transformacji

 

Streszczenie

 

        Ustrojowa transformacja stwarza systemowe przesłanki podwyższenia efektywności mikroekonomicznej, a tym samym zwiększenia tempa wzrostu gospodarczego. Jego utrzymanie na dłuższą metę wymaga wsparcie tych przemian przez właściwą strategię rozwoju i odpowiednią politykę państwa. W tym kontekście trzeba rozwiązywać nie tylko "stare problemy" związane z przebudową struktury realnej gospodarki oraz reformami instytucjonalnymi, ale również wykorzystać szanse, jakie wskutek niezależnego postępu technologicznego w tej fazie rozwoju przynosi fenomen tzw. nowej gospodarki. Na ile może być on czynnikiem trwałego przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego w krajach posocjalistycznych i zmniejszania dystansu dzielącego je od gospodarek bardziej rozwiniętych?

Czy możliwe jest szerokie wykorzystanie dla przyspieszenia tempa wzrostu dobrodziejstw technik informatycznych i internetyzacji gospodarki w warunkach utrzymywania się licznych wąskich gardeł, słabości "twardej" infrastruktury, niedostatku kapitału oraz niedojrzałości instytucji gospodarki rynkowej? Jakie bariery mogą być pokonane wyłącznie w wyniku rozwoju przedsiębiorczości, gdzie zaś musi interweniować państwo poprzez swoją politykę edukacyjną, finansową, przemysłową i handlową?

"Nowa gospodarka" to dodatkowa szansa przyspieszenia tempa rozwoju. Jej wykorzystanie wymaga jednak - inaczej niż w najwyżej rozwiniętych krajach - zarówno umiejętnego zdyskontowania możliwości e-gospodarki, jak i pokonywania spuścizny strukturalnej "starej gospodarki". Obie skazane są na długoletnie z sobą współżycie.