Aktualności | O nas | Konferencje | Seminaria | Publikacje | "Tygryski" | Kontakt | Linki | Mapa serwisu

 

Konferencje

 

Autorzy

Spis referatów

Streszczenia

Sponsorzy

Komentarze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-finance a makro-, mezzo- i mikroekonomia.

Wstęp do analizy kosztów i korzyści

 

Streszczenie

 

        Fenomen "e-finance", podobnie jak "new economy", "e-commerce" czy "e- business", znajduje się in statu nascendi. Jedną z trudności są problemy definicyjne, a co za tym idzie brak jednoznacznego określenia zakresu pojęcia e-finance. Współczesną falę globalizacji w przemyśle finansowym, uznawanych za tendencję uniwersalną i nieodwracalną, wywołał splot czynników, z amerykanizacją światowego systemu na czele. Globalizacja i liberalizacja związane są z nowymi szansami i wyzwaniami, towarzyszą im także koszty, ryzyka i zagrożenia. Proces e-finance sam w sobie nie jest panaceum: jest to konieczny, ale niewystarczający warunek rozwoju. Z punktu widzenia krajów posocjalistycznych, w tym i Polski tzw. nowa gospodarka, e-commerce, e-business, e-finance etc. mogą być i "śmiertelnym zagrożeniem" prowadzącym do peryferyzacji czy też marginalizacji, w pewnych warunkach mogą stać się wielką szansą. Internet może być katalizatorem (the engine of economic growth) wzrostu i rozwoju w Polsce ("internet-led-growth").