Aktualności | O nas | Konferencje | Seminaria | Publikacje | "Tygryski" | Kontakt | Linki | Mapa serwisu

 

Konferencje

 

Autorzy

Spis referatów

Streszczenia

Sponsorzy

Komentarze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bankowość elektroniczna.  Implikacje dla rozwoju sektora bankowego w Polsce.

 

Streszczenie

 

Bankowość elektroniczna jest szansą rozwoju dla polskich banków. Jest jedną z metod przezwyciężenia konkurencji zagranicznej na jednolitym rynku finansowym. Banki, które nie zagospodarują platformy elektronicznej mają małe szanse przetrwania na rynku. Aby jednak bankowość elektroniczna mogła rozwinąć się na większą skalę niezbędne jest m.in.: stworzenie szczegółowych rozwiązań prawnych regulujących korzystanie z elektronicznych form świadczenia usług bankowych, opracowanie jednolitych zasad polityki bezpieczeństwa, podniesienie wiedzy na temat bankowości elektronicznej i polepszenie połączeń internetowych. Oceniając stopień i różnorodność usług oferowanych przez polskie banki, rażąco nie odbiegają od tego, co oferują banki w krajach wysoko rozwiniętych. W ostatnich kilku latach poczyniły one znaczne postępy w tym zakresie. Jednakże pomimo rozwoju instrumentów bankowości elektronicznej pozycja placówki bankowej jest nadal bardzo mocna i chyba nie tak prędko zostanie zachwiana, choć można pokusić się o wniosek, że w przyszłości banki internetowe będą zyskiwały coraz to większą popularność, ograniczając liczbę tradycyjnych oddziałów, zaś pozostałe instrumenty bankowości elektronicznej mogą stanowić doskonałe ich uzupełnienie.