Aktualności | O nas | Konferencje | Seminaria | Publikacje | "Tygryski" | Kontakt | Linki | Mapa serwisu

 

Konferencje

 

Autorzy

Spis referatów

Streszczenia

Sponsorzy

Komentarze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacyjna Technologia jako czynnik wspomagający proces globalizacji - studium na przykładzie polskiej transformacji.

 

Streszczenie

        

W referacie pisanym zarówno z pozycji  makro oraz mikro zarządzania  została przedstawiona hipoteza, że w warunkach Polski możliwości jakie niesie ze sobą Informacyjna Technologia (IT) są dużą szansą dla procesu globalizacji a w tym przyspieszenia  transformacji i rozwoju przedsiębiorczości. Dzięki  gospodarce elektronicznej mogą być w pełniejszy i łatwiejszy sposób realizowane globalne strategie organizacji. Polska jak i inne kraje Europy środkowo - wschodniej korzystając z gospodarki elektronicznej mają większe możliwości i stania się konkurencyjnymi i kreatywnymi niż w przypadku dotychczasowej tradycyjnej gospodarki rynkowej. Powstanie gospodarki elektronicznej jest wynikiem rozwoju Informacyjnej Technologii. Dzięki gospodarce elektronicznej  polskie organizacje jak też firmy pochodzące z krajów Europy środkowo- wschodniej mają możliwości funkcjonowania  zarówno w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Rozwój gospodarki elektronicznej to szansa wzrostu konkurencyjności zarówno małych jak i dużych organizacji na rynku globalnym. Jednak jak wykazano w referacie wydatki na Informacyjną Technologię są o wiele niższe niż w krajach Unii Europejskiej. Kraje Unii Europejskiej wydają na nią relatywnie o wiele więcej  niż wynikało by to tylko z ich zamożności liczonej produktem krajowym ogółem i per ca pita. W referacie przedstawiono też wyniki badań nad przedsiębiorczością, które dotyczyły  studentów  polskich uczelni warszawskich studiujących ekonomię i zarządzanie. Wg tych badań okazało się, że  procent osób zainteresowanych zostania w przyszłości przedsiębiorcą jest znaczny i wynosi on od 66% - studenci studiów wieczorowych i zaocznych do 85% w grupie studentów studiów dziennych. Jednak należy pamiętać iż w Polsce jest tylko ok. 12 % ludzi których można określić mianem przedsiębiorca. Właśnie IT jest jedną z najbardziej efektywnych metod pozwalających na stanie się przedsiębiorcą. W opracowaniu przedstawiono  koncepcje tworzenia wspólnej europejskiej przestrzeni informacyjnej. Stworzenie takiej przestrzeni na pewno będzie miała wpływ na przyspieszenie procesu globalizacji i transformacji w Polsce i innych krajach Europy środkowo - wschodniej    .