O nas

Historia
Zespół
Rada Naukowa
Współpracownicy
English version
   

Kim jesteśmy?

Centrum Badawcze Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER - afiliowane przy Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (ALK), wiodącej szkole biznesu w Polsce - jest międzynarodowym, niezależnym i interdyscyplinarnym instytutem naukowym. Jego celem jest prowadzenie badań nad procesem posocjalistycznej transformacji gospodarek krajów środkowo-wschodniej Europy i Azji oraz ich integracji z gospodarką światową, a także włączania się europejskich krajów posocjalistycznych do Unii Europejskiej. Ponadto centrum prowadzi studia porównawcze z zakresu społecznych i politycznych aspektów globalizacji w innych tzw. gospodarkach wyłaniających się (ang. emerging markets).

 

Nazwa TIGER pochodzi od skrótu angielskiej nazwy centrum: Transformation, Integration and Globalization Economic Research.

 

TIGER powstał w 2000 roku z inicjatywy profesora Grzegorza W. Kołodko, Dyrektora TIGER-a, jednego z głównych architektów polskich reform gospodarczych, który w czasie piastowania stanowiska wicepremiera i ministra finansów w okresie 1994-97 doprowadził Polskę do OECD. W tych latach gospodarka, w oparciu o "Strategię dla Polski", osiągnęła średnią stopę wzrostu PKB na poziomie 6,4 procent. Dzięki temu Polska stała się niekwestionowanym liderem wśród krajów transformacji posocjalistycznej. Jeden z najszybszych w Europie wzrostów gospodarczych przyczynił się do nadania jej miana "Europejskiego Tygrysa". Autor "Strategii dla Polski" za zasługi dla kraju został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Dyrektor TIGERa ponownie pełnił funkcję wicepremiera i ministra finansów w latach 2002-03, uczestnicząc w końcowej i kluczowej fazie negocjacji prowadzących do przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku.

 

Prof. Robert A. Mundell - Laureat Nagrody Nobla z ekonomii w 1999 roku - jest Przewodniczącym Rady Naukowej TIGER-a. Skupia ona wybitnych ekonomistów z całego świata - od Chin, Japonii, Indii, i Rosji, poprzez Polskę, Węgry i Włochy do Izraela, Tanzanii i Nigerii oraz Kanady i USA.

 

W ramach swojej działalności TIGER organizuje konferencje i seminaria  naukowe, publikując ich dorobek na potrzeby szerokiego kręgu odbiorców akademickich, gospodarczych, politycznych oraz zainteresowanych mediów. Książki oraz "TIGER Working Paper Series" i "TIGER and WSPiZ Distinguished Lectures Series"  prezentują rezultaty prac naukowych realizowanych przez Centrum oraz współpracujących z nim naukowców i instytucji z całego świata.

 

TIGER jest również patronem Koła Naukowego "TYGRYSKI", dzięki któremu liczne grono studentów ma możliwość bezpośredniego udziału w jego działalności.

 

Nasza filozofia

Filozoficznym motto działalności TIGER-a jest przekonanie, że sprawiedliwość społeczna jest niezbędnym elementem wzrostu gospodarczego, walki z biedą, utrzymaniem społecznej i politycznej stabilności oraz światowego pokoju.

 

Nasza misja

Misją TIGER-a jest dążenie - poprzez pragmatycznie zorientowane badanie procesów transformacji, integracji i globalizacji - do budowy rynkowych i demokratycznych instytucji w krajach posocjalistycznych i wyłaniających się gospodarkach rynkowych.

 

Nasza wizja

Badania TIGER-a mają służyć nadrobieniu zaległości rozwojowych w krajach posocjalistycznych i wyłaniających się gospodarkach rynkowych oraz większej sprawiedliwości społecznej dzięki poparciu dla idei globalizacji z ludzką twarzą.

 

Nasze badania

Celem badań TIGER-a jest tworzenie podstaw teoretycznych i formułowanie praktycznych sugestii dla strategii rozwojowych, które wpływają na poprawę jakości i poziomu życia. Wnioski wynikające z badań TIGER-a powinny oddziaływać na aktywność obecnych i przyszłych polityków, biznesmenów i ekonomistów tak, aby umożliwić im budowę rynkowych i demokratycznych instytucji oraz prowadzenie polityki gospodarczej, która przyczyni się do długofalowego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego.

 

TIGER jest otwarty na współpracę z instytucjami naukowymi zajmującymi się badaniem różnorodnych aspektów transformacji, integracji i globalizacji.

 

Wszystkie informacje i najświeższe wiadomości o działalności TIGER-a oraz planowanych imprezach i kolejnych wydarzeniach dostępne są na stronie internetowej www.tiger.edu.pl

 


T I G E R
Transformation, Integration and Globalization Economic Research
Centrum Badawcze Transformacji, Integracji
i Globalizacji

Akademia Leona Koźmińskiego

ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa