O nas


     

 

TIGER powstał w 2000 roku z inicjatywy profesora Grzegorza W. Kołodko, Dyrektora TIGER-a,  jednego z głównych architektów polskich reform gospodarczych, który w czasie piastowania stanowiska wicepremiera i ministra finansów w okresie 1994-97 doprowadził Polskę do OECD. W tych latach gospodarka, w oparciu o "Strategię dla Polski", osiągnęła średnią stopę wzrostu PKB na poziomie 6,5 procent. Dzięki temu Polska stała się niekwestionowanym liderem wśród krajów transformacji posocjalistycznej. Jeden z najszybszych w Europie wzrostów gospodarczych przyczynił się do nadania jej miana "Europejskiego Tygrysa". Prof. Kołodko za zasługi dla kraju został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Głównym zadaniem TIGERa są badania procesu posocjalistycznej transformacji gospodarek krajów środkowo-wschodniej Europy i Azji oraz ich integracji z gospodarką światową, a także włączania się europejskich krajów posocjalistycznych do Unii Europejskiej. Ponadto centrum prowadzi studia porównawcze z zakresu społecznych i politycznych aspektów globalizacji w innych tzw. gospodarkach wyłaniających się (ang. emerging markets). Badania TIGER-a mają przyczynić się do budowy rynkowych i demokratycznych instytucji w krajach posocjalistycznych i "emerging markets" oraz promocji idei sprawiedliwości społecznej.

Nazwa TIGER pochodzi od skrótu angielskiej nazwy centrum: Transformation, Integration and Globalization Economic Research.

 

W swojej krótkiej historii, TIGER osiągnął już wiele:

 • TIGER zorganizował dwie konferencje. Pierwsza z nich pod tytułem 'Nowa gospodarka' i jej implikacje dla długofalowego wzrostu w krajach posocjalistycznych odbyła się w marcu 2001 roku. W czasie konferencji zostało przedstawionych blisko 20 referatów autorstwa wybitnych ekspertów z kraju i z zagranicy. Druga konferencja pod tytułem Uwarunkowania i perspektywy długofalowego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski odbyła się w maju tego samego roku. Obydwie konferencje cieszyły się dużym zainteresowaniem naukowców, biznesmenów, polityków, studentów i mediów. Więcej
 • We współpracy z ALK, TIGER został inicjatorem i organizatorem "WSPiZ and TIGER Distinguished Lectures Series", serii wykładów wybitnych światowych ekonomistów. Z wykładami wystąpili m.in. Robert Mundell, laureat Nagrody Nobla z ekonomii w 1999 roku, Vito Tanzi, wieloletni Dyrektor Departamentu Fiskalnego Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), D. Mario Nuti, profesor London Business School, Mario I. Blejer, ekonomista MFW oraz obecnie pierwszy wiceprezes Banku Centralnego Argentyny, Donald Johnston, Sekretarz Generalny OECD i Janos Kornai z Harvard University. Więcej
 • Ukonstytuowała się Rada Naukowa TIGER-a. Skupia ona wybitnych ekonomistów z całego świata - od Chin, Indii, i Rosji, poprzez Polskę, Węgry i Włochy do Izraela i Tanzanii oraz Chile, Kanady i USA.  Robert Mundell, laureat Nagrody Nobla z ekonomii w 1999 roku, został przewodniczącym Rady.
  Więcej
 • TIGER opublikował trzy książki, czternaście TIGER Working Papers i wiele artykułów w różnorodnych publikacjach. Stworzono stronę internetową w języku polskim i angielskim, której zadaniem jest komunikowanie na potrzeby szerokiej społeczności międzynarodowej wyników badań TIGER-a.
  Więcej
 • TIGER został inicjatorem co miesięcznych seminariów TIGER-a, odbywających się w każdą przedostatnią środę każdego miesiąca. Wykłady wygłaszane w czasie seminariów przez wybitnych ekonomistów są przeznaczone dla kadry naukowej polskich uczelni oraz studentów.
  Więcej
 • TIGER utworzył studenckie Koło Naukowe "TYGRYSKI".  Koło w krótkim czasie pozyskało ponad 100 członków, co czyni go największym kołem naukowym w ALK. TYGRYSKI zostały inicjatorem i organizatorem cyklicznych, semestralnych konferencji, których tematem są aktualne zagadnienia społeczno-gospodarcze w kontekście trwających procesów globalizacji, transformacji i integracji.
  Więcej...  
 • TIGER założył swoje amerykańskie biuro w Rochester, NY, USA. Nominowano Dyrektora ds. Rozwoju, którego zadaniem jest propagowanie działalności TIGER-a na terenie USA.
 • TIGER wraz z ALK utworzył fundację non-profit w USA pod nazwą "The Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management Foundation", której celem jest pozyskiwanie środków finansowych na rozwój obydwu instytucji.