Seminaria

   

 

Prof. dr hab. Andrzej Sopoćko

Jest specjalistą w zakresie finansów i rynków kapitałowych. Jako profesor zwyczajny wykłada na Wydziale Zarządzania UW. Do końca 2005 był wiceprezesem Zarządu Giełdy Papierów wartościowych w Warszawie. W latach 1994-1997 był prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W latach 1998-2001 pracował jako analityk Powszechnego Banku Kredytowego, a później jako doradca ekonomicznego Prezesa Rady Ministrów i wiceminister finansów (do czerwca 2003).

Jest autorem wielu książek i artykułów z zakresu ekonomii, za które otrzymał kilka prestiżowych nagród (m.in. Polskiej Akademii Nauk, Ministra Edukacji Narodowej). Obecnie najważniejszym uznaje podręcznik "Rynkowe instrumenty finansowe" kontynuujący poprzednie prace z tej dziedziny jak "Giełda Papierów Wartościowych" i "Pochodne. Droga do fortuny". Był członkiem kolegium redakcyjnego, a obecnie - Rady Naukowej kwartalnika "Rynki Terminowe". W latach 2002-2005 przewodniczył Radzie Społeczno Gospodarczej przy Rządowym Centrum Studiów Strategicznych. Jest członkiem władz kilku organizacji służących rozwojowi rynku kapitałowego.