Seminaria


     

 

Cezary Banasiński
Doktor nauk prawnych

Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1991-1996 doradca pełnomocnika rządu ds. integracji europejskiej i pomocy zagranicznej w Urzędzie Rady Ministrów, od 1996 roku odpowiedzialny za problematykę dostosowania publicznego prawa gospodarczego do prawa wspólnotowego. Od 1997 roku współpracował w zakresie analiz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z Biurem Orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Przez dwa lata (2000-2001) podsekretarz stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej odpowiedzialny za harmonizacje prawa polskiego z prawem wspólnotowym. We wrześniu 2001 wygrał konkurs na Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Koniec kadencji nastąpi w 2005 roku.

Stypendysta Uniwersytetu w Wiedniu, Fundacji Humboldta na Uniwersytecie w Konstanz, Monachium i Wiedniu, Uniwersytetu w Tybindze i in. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu książek, artykułów, komentarzy do ustaw oraz komentarzy do wyroków Trybunału Sprawiedliwości z zakresu prawa administracyjnego gospodarczego i europejskiego prawa gospodarczego.