Aktualności | O nas | Konferencje | Seminaria | Publikacje | "Tygryski" | Kontakt | Linki | Mapa serwisu

 

Konferencje

 

Autorzy

Referaty

Streszczenia

Sponsorzy

Komentarze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferencja naukowa

 

 

 

"Uwarunkowania i perspektywy długofalowego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski"

 

 

 

 

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego

Warszawa, 31 maja 2001

 

 

 

Program konferencji

 

 

8:30 - sesja 1:

Otwarcie konferencji: Rektor WSPiZ - Prof. Andrzej K. Koźmiński

 

Wystąpienie dr Jerzego Kropiwnickiego - Ministra-Prezesa Rządowego Centrum Studiów Strategicznych:

Rządowa wizja rozwoju polskiej gospodarki do roku 2025.

 

 

9:30

przerwa

 

 

9:45 - sesja 2:

Prof. Grzegorz W. Kołodko - Szkoła Główna Handlowa i WSPiZ:

2025: dwie historie gospodarczego rozwoju.

 

 

Prof. Juliusz Gardawski - SGH:

Społeczeństwo na rozdrozu.

 

 

Prof. Tadeusz Kowalik - Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk i WSPiZ:

Dystrybutywna sprawiedliwość a rozwój gospodarczy.

 

 

Dyskusja

 

 

 

11:30

przerwa

 

 

 

11:45 - sesja 3:

Wykład specjalny

Prof. Kazimierz Łaski - Wiedeński Instytut Międzynarodowych Studiów Ekonomicznych (WIIW):

W jaki sposób prywatne inwestycje (całkowite) określają prywatne oszczędności (całkowite)  i co  tego dla rozwoju gospodarki wynika?

 

 

 

Dyskusja

 

 

 

13:00

lunch

 

 

 

13:45 - sesja 4:

Prof. Andrzej A. Koźmiński - WSPiZ:

Perspektywy gospodarki opartej na wiedzy.

 

Prof. Ewa Okoń-Horodyńska - Uniwersytet Jagielloński i Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach:

Czy Polska posiada perspektywiczną polityką innowacyjną?

 

 

Prof. Jan Monkiewicz - SGH i Politechnika Warszawska:

Narodowe instytucje finansowe i ich rola w rozwoju gospodarki.

 

 

Dyskusja

 

 

 

15:15 - sesja 5:

Prof. Jerzy Hausner - Akademia Ekonomiczna w Krakowie:

Polityka regionalna - rozwój gospodarczy - integracja europejska.

 

Prof. Katarzyna Duczkowska-Małysz - SGH:

Długookresowe tendencje rozwoju sektora rolnego i obszarów wiejskich w świetle globalizacji.  

 

 

 

Dyskusja

 

 

 

16:45

przerwa

 

 

 

17:00 - sesja 6:

Dr Grzegorz Wójtowicz - Rada Polityki Pieniężnej Narodowego Banku Polski:

Równowaga zewnętrzna i wzrost gospodarczy.

 

 

 

Maciej Leśny - Rada Nadzorcza BRE Banku S.A.:

Warunki ożywienia eksportu a przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego.

 

 

 

Dyskusja

 

 

 

18:45

Podsumowanie konferencji