Aktualności | O nas | Konferencje | Seminaria | Publikacje | "Tygryski" | Kontakt | Linki | Mapa serwisu

 

Konferencje

 

Autorzy

Spis referatów

Streszczenia

Sponsorzy

Komentarze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis referatów

 

 

1. Prof. Katarzyna Duczkowska-Małysz - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH):

Długookresowe tendencje rozwoju sektora rolnego i obszarów wiejskich w świetle globalizacji

 

 

2. Prof. Juliusz Gardawski - SGH:

Społeczeństwo na rozdrozu

 

 

3. Prof. Jerzy Hausner - Akademia Ekonomiczna w Krakowie:

Polityka regionalna - rozwój gospodarczy - integracja europejska

 

 

4. Prof. Grzegorz W. Kołodko - SGH i WSPiZ:

2025: dwie historie gospodarczego rozwoju

 

 

5. Prof. Andrzej A. Koźmiński - WSPiZ:

Perspektywy gospodarki opartej na wiedzy

 

 

6. Prof. Tadeusz Kowalik - Instytut Nauk Ekonomicznych PAN i WSPiZ:

Dystrybutywna sprawiedliwość a rozwój gospodarczy

 

 

7. Maciej Leśny - Rada Nadzorcza BRE Banku:

Warunki ożywienia eksportu a przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego

 

 

8. Prof. Kazimierz Łaski - Wiedeński Instytut Międzynarodowych Studiów Ekonomicznych (WIIW):

W jaki sposób prywatne inwestycje (całkowite) określają prywatne oszczędności (całkowite)  i co  tego dla rozwoju gospodarki wynika?

 

 

9. Prof. Jan Monkiewicz - SGH i Politechnika Warszawska:

Narodowe instytucje finansowe i ich rola w rozwoju gospodarki

 

 

10. Prof. Ewa Okoń-Horodyńska - Uniwersytet Jagielloński i Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach:

Czy Polska posiada perspektywiczną polityką innowacyjną?

 

 

11. Dr Grzegorz Wójtowicz - Rada Polityki Pieniężnej Narodowego Banku Polskiego:

Równowaga zewnętrzna i wzrost gospodarczy.