Curriculum Vitae


GWK Aktualności
Publikacje

CV
Pełne CV
Wykład 2021
Kontakt
English version

 

Prof. Grzegorz W. Kołodko
Curriculum Vitae


Profesor zwyczajny nauk ekonomicznych i wykładowca akademicki, jeden z głównych architektów polskich reform gospodarczych, autor wielu książek, artykułów naukowych, ekspert i konsultant międzynarodowych organizacji. Dyrektor Centrum Badawczego Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER www.tiger.edu.pl w Akademii Leona Koźmińskiego
w Warszawie. Jako wicepremier i minister finansów (1994-1997) doprowadził Polskę do OECD. Ponownie na tym stanowisku w latach 2002-03 odegrał ważną rolę w procesie integracji z Unią Europejską. W czasie gdy koordynował politykę gospodarczą Polski, PKB na mieszkańca wzrósł o ponad jedną trzecią. Członek Europejskiej Akademii Nauki, Sztuki i Literatury. Podróżnik i maratończyk.


    Urodzony w 1949 roku w Tczewie. Po ukończeniu w 1972 roku warszawskiej SGPiS doktoryzował się w roku 1976, a habilitację uzyskał na tej samej uczelni w roku 1984. Profesor od 1989 roku. Doktor Honoris Causa i Honorowy Profesor jedenastu zagranicznych uniwersytetów. Zagraniczny członek Rosyjskiej Akademii Nauk. 
    W latach 1982-88 doradca Prezesa NBP. W 1989 brał udział w negocjacjach “Okrągłego Stołu”. Członek Rady Ekonomicznej Rady Ministrów w latach 1989-91.
    Jako stypendysta Fullbrighta przebywał na University of Illinois w USA (1985-86) . Założyciel i Dyrektor Zakładu Naukowo-Badawczego Bankowości i Polityki Monetarnej Narodowego Banku Polskiego (1988). Research Fellow w Światowym Instytucie Badawczym Ekonomii Rozwoju ONZ (WIDER) w Helsinkach (1988, 1989 i 2002). Dyrektor Instytutu Finansów (1989-94). Konsultant Międzynarodowego Funduszu Walutowego w Departamencie Badań (1991 i 2000) i w Departamencie Polityki Fiskalnej (1992 i 1999). W 1994 roku Senior Research Fellow w Instytucie Finansów i Polityki Monetarnej w Tokio. Distinguished Sasakawa Chair and Research Professor in Development Policy w WIDER w Helsinkach (1997-98), Visiting Fellow w Banku Światowym (1998) i Senior Research Fellow na Yale University (1998).     Wielokrotny laureat nagród Ministerstwa Edukacji Narodowej i Nauki, Polskiej Akademii Nauk i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w dziedzinie badań naukowych oraz dydaktyki. Nominowany przez Euromoney Najlepszym Ministrem Finansów Europy Środkowo-Wschodniej (1996). Za zasługi dla transformacji i rozwoju polskiej gospodarki otrzymał z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Komandorię Orderu Polonia Restituta (1997).
    Jest autorem i redaktorem 55 książek oraz licznych artykułów i referatów naukowych opublikowanych w 26 językach (w tym ponad 200 po angielsku). Najnowsze książki po polsku to: „Od ekonomicznej teorii do politycznej praktyki”, 2020, „Strategia dla Polski. Ćwierć wieku później”, 2019 (współautor i redaktor naukowy); „Czy Chiny zbawią świat”, 2018; „Nowy pragmatyzm versus nowy nacjonalizm”, 2017; „Droga do teraz”, 2014; „Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości”, 2013; „Świat na wyciągnięcie myśli”, „Globalizacja, kryzys i co dalej?” (współautor i redakcja naukowa), 2010; „20 lat transformacji. Osiągnięcia, problemy, perspektywy” (współautor i redakcja naukowa), 2009; „Wędrujący świat”, 2008 (opublikowana w dziesięciu językach); „Polska z globalizacją w tle”, 2007; „Naprawie Naszych Finansów”, 2004; „Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce” (współautor i redaktor naukowy), 2004; „Tygrys z ludzką twarzą”, 2002; „Moja globalizacja, czyli dookoła świata i z powrotem”, 2001, oraz po angielsku: „China and the Future of Globalization: the Political Economy of China’s Rise”, I.B. Tauris 2020; „Whither the World: The Political Economy of the Future”, Palgrave Macmillan 2014; „Truth, Errors and Lies. Politics and Economics in a Volatile World”, Columbia University Press 2011; „20 years of transformation. Achievements – Problems – Perspectives” (współautor i redaktor naukowy), Nova Science 2011; „Transition and Beyond” (współautor i redaktor naukowy), Palgrave McMillan 2007; „The World Economy and Great Post-Communist Change”, Nova Science 2006; „The Polish Miracle. Lessons for the Emerging Markets” (współautor i redaktor naukowy), Ashgate 2005; „Globalization and Social Stress” (współautor i redaktor naukowy), Nova Science 2005; „Emerging Market Economies. Globalization and Development” (współautor i redaktor naukowy), Ashgate 2003 i Routledge Revivals 2018; “Globalization and Catching-up In Transition Economies”, University of Rochester Press 2002 (opublikowana także w 11 innych językach); „From Shock to Therapy. The Political Economy of Postsocialist Transformation”, Oxford University Press 2000 (także po polsku, chińsku, rosyjsku, ukraińsku i japońsku); „PostCommunist Transition: The Thorny Road”, Rochester University Press 2000.
    W SGH i w Akademii Leona Koźmińskiego oraz kilku innych uniwersytetach – zwłaszcza w USA (Yale, UCLA, University of Illinois, Wesleyan University, University of Rochester, New York) – prowadził wykłady i seminaria w dziedzinie ekonomii politycznej, polityki ekonomicznej, ekonomii porównawczej, polityki rozwoju i finansów publicznych. Kierował pracami naukowymi i wykładał w instytutach badawczych i na uniwersytetach na wszystkich kontynentach. Członek rad programowych periodyków naukowych i instytutów m. in. w Wielkiej Brytanii, Japonii, Chinach, Rosji, na Węgrzech i Ukrainie oraz we Włoszech. Promotor ośmiu ukończonych przewodów doktorskich.
     Żona, Alicja, jest zastępcą redaktora naczelnego „Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie”. Dwie córki: Julia (doktor ekonomii behawioralnej, Warwick University) i Gabriela (absolwentka Akademii Sztuk Pięknych). Zamiłowania osobiste: natura i kultura, podróże (zwiedził prawie 170 krajów i zawitał na Antarktydę), muzyka klasyczna, współczesna literatura, fotografia. Maratończyk (ukończył 50 maratonów; najlepszy czas 3:38.22).