Curriculum Vitae


GWK Aktualności
Publikacje

CV
Pełne CV
Wykład 2019
Kontakt
English version

     

Prof. zw. dr hab. Grzegorz W. KołodkoCURRICULUM VITAEProfesor zwyczajny doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Jeden z głównych architektów polskich reform gospodarczych, uczony i wykładowca akademicki, autor wielu książek i artykułów naukowych opublikowanych w ponad 40 krajach, ekspert i konsultant międzynarodowych organizacji. Dyrektor Centrum Badawczego Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER w Akademii Leona Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jako wicepremier i minister finansów (1994-97) doprowadził Polskę do OECD. Ponownie na tym stanowisku w latach 2002-03 odegrał ważną rolę w procesie integracji z Unią Europejską. W czasie gdy koordynował politykę gospodarczą Polski, PKB na mieszkańca wzrósł o ponad jedną trzecią. Członek Europejskiej Akademii Nauki, Sztuki i Literatury. Podróżnik i maratończyk.


Urodzony w 1949 roku w Tczewie. Po ukończeniu w 1972 roku warszawskiej SGPiS doktoryzował się w 1976 roku, a habilitację uzyskał na tej samej uczelni w roku 1984. Profesor nadzwyczajny (1989) i zwyczajny (1993). Doktor Honoris Causa i Honorowy Profesor dziesięciu zagranicznych uniwersytetów.


W latach 1982-88 doradca Prezesa NBP. W 1989 roku uczestniczył w historycznych negocjacjach "Okrągłego Stołu". W latach 1989-91 członek Rady Ekonomicznej Rady Ministrów.


Jako stypendysta Fullbrighta przebywał na University of Illinois w USA (1985-86). Dyrektor Instytutu Bankowości i Polityki Monetarnej Narodowego Banku Polskiego (1988). Research Fellow w Światowym Instytucie Badań Rozwoju Gospodarczego ONZ (WIDER) w Helsinkach (1988, 1989 i 2002). Dyrektor Instytutu Finansów (1989-94). Konsultant Międzynarodowego Funduszu Walutowego w Departamencie Badań (1991 i 2000) i w Departamencie Polityki Fiskalnej (1992 i 1999). W 1994 roku Senior Research Fellow w Instytucie Finansów i Polityki Monetarnej w Tokio. Distinguished Sasakawa Chair and Research Professor in Development Policy w WIDER (1997-98), Visiting Fellow w Banku Światowym (1998) i Senior Research Fellow na Yale University (1998).


Wielokrotny laureat nagród Ministerstwa Edukacji Narodowej i Nauki, Polskiej Akademii Nauk i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w dziedzinie badań naukowych oraz dydaktyki. Nominowany przez Euromoney Najlepszym Ministrem Finansów Europy Środkowo-Wschodniej (1996). Za zasługi dla transformacji i rozwoju polskiej gospodarki otrzymał z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Komandorię Orderu Polonia Restituta (1997).


Jest autorem i redaktorem 50 książek oraz ponad 400 naukowych artykułów i referatów opublikowanych w 26 językach (w tym ponad 160 po angielsku). Najnowsze książki po polsku to: "Droga do teraz", Prószyński & S-ka 2010; "Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości", Prószyński & S-ka 2013 (opublikowana w pięciu językach); "Świat na wyciągnięcie myśli", Prószyński & S-ka 2010; "20 lat transformacji. Osiągnięcia, problemy, perspektywy" (współautor i redakcja naukowa), Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2009; "Wędrujący świat" , Prószyński & S-ka 2008 (opublikowana w dziesięciu językach); "Polska z globalizacją w tle", TNOiK 2007; "O Naprawie Naszych Finansów", TNOiK 2004 i "Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce", Wydawnictwo WSPiZ 2004, oraz w języku angielskim: "Whither the world: The Political Economy of the Future", Palgrave Macmillan 2014; "Truth, Errors and Lies. Politics and Economics in a Volatile World", Columbia University Press 2011; "20 years of transformation. Achievements - Problems - Perspectives" (współautor i redaktor naukowy), Nova Science 2010; "Transition and Beyond" (współautor i redaktor naukowy), Palgrave McMillan 2007; "The World Economy and Great Post-Communist Change", Nova Science 2006; "The Polish Miracle. Lessons for the Emerging Markets" (współautor i redaktor naukowy), Ashgate 2005; "Globalization and Social Stress" (współautor i redaktor naukowy), Nova Science 2005; "Emerging Market Economies. Globalization and Development" (współautor i redaktor naukowy), Ashgate 2003; "Globalization and Catching-up In Transition Economies", University of Rochester Press 2002 (opublikowana także w 11 innych językach); "From Shock to Therapy. The Political Economy of Postsocialist Transformation", Oxford University Press 2000 (także po polsku, chińsku, rosyjsku, ukraińsku i japońsku); "Post-Communist Transition: The Thorny Road", Rochester University Press 2000.


W SGH i w Akademii Leona Koźmińskiego oraz kilku innych uniwersytetach - zwłaszcza w USA (Yale, UCLA, University of Illinois, Wesleyan University, University of Rochester, New York) - prowadził wykłady i seminaria w dziedzinie ekonomii politycznej, polityki ekonomicznej, ekonomii porównawczej, polityki rozwoju i finansów publicznych. Kierował pracami naukowymi i wykładał w instytutach badawczych i na uniwersytetach na wszystkich kontynentach. Członek rad programowych periodyków naukowych i instytutów badawczych m. in. w Wielkiej Brytanii, Japonii, Chinach, Rosji, na Węgrzech i we Włoszech. Promotor sześciu ukończonych przewodów doktorskich.


Żona, Alicja, jest redaktorem prowadzącym "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie". Dwie córki: Julia i Gabriela.


Zamiłowania osobiste: podróże (zwiedził ponad 160 krajów), stare cywilizacje, muzyka klasyczna i współczesna literatura, przyroda, sport, zwłaszcza maraton (najlepszy czas 3:38.22).