Seminaria

   

 

Zasilanie finansowe przez giełdę

 

Abstrakt

Dzięki giełdzie wyemitowane przez przedsiębiorstwa walory uzyskują dostateczną płynność pozwalającą inwestorom w dowolnym momencie wejść i wyjść z rynku. Poprzez giełdę rynek kapitałowy konkuruje z bankami, które na ogół mogą użyczyć tyle samo pieniędzy, oferując jednak inny charakter ryzyka. Bank może m.in., mimo długich starań pieniędzy nie dać, względnie żądać natychmiastowej spłaty kredytu już udzielonego. Emisja zaś akcji może nie przynieść zadowalających wpływów, a konieczność ujawniania przepływów finansowych utrudnić niektóre interesy spółki. Wbrew pozorom ryzyko tzw. wrogiego przejecie czy utraty kontroli nad spółką jest stosunkowo łatwe do zabezpieczenia drogą zapisów statutowych. Praktyka wskazuje, że ich wprowadzenie nie ma znaczącego wpływu na cenę emisyjną. W rozważaniach nad wyborem źródła zasilania (bank, czy rynek kapitałowy) przedsiębiorstwa wybierają to, z którego czerpać najłatwiej. W Polsce, jak wszędzie na świecie, kredyty maja przewagę, jednak mniejszą niż gdzie indziej.