Seminaria

   

 

Rekomendacje MFW dla Polski

 

Streszczenie

W czasie seminarium omówione zostaną rekomendacje MFW dla polskiej polityki gospodarczej, w szczególności w sferze polityki fiskalnej, pieniężnej i reform strukturalnych. Czy grozi nam kryzys finansów publicznych? Jak zmienić system podatkowy? Czy warto jak najszybciej wejść do strefy euro? Jak zmniejszyć bezrobocie? Czy reforma systemu emerytalnego spełniła pokładane w niej nadzieje?