Aktualności | O nas | Konferencje | Seminaria | Publikacje | "Tygryski" | Kontakt | Linki | Mapa serwisu

 

Seminaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyszłość sektora finansowego w warunkach konkurencji globalnej.

 

 

19 grudzień 2001 r. godz. 17.00 TIGER

 

 

Procesy deregulacyjne oraz prywatyzacyjne w Polsce w ostatniej dekadzie ubiegłego wieku doprowadziły do sytuacji, w której blisko cały sektor finansowy, poza nielicznymi wyjątkami, przeszedł pod kontrolę graczy regionalnych i globalnych. Polska stała się terenem konkurencji wielkich instytucji finansowych pochodzących z Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych. Rodzi to nowe możliwości i zagrożenia dla rynku i jego podmiotów oraz nowe wyzwania i problemy dla władzy rządowej.

Potrzebne jest więc podjęcie odpowiednich działań zarówno w zakresie wytworzenia mechanizmów współpracy pomiędzy władzą publiczną a nowymi inwestorami, jak i w zakresie kształtowania pożądanej struktury sektora finansowego.