Seminaria


    

 

Analiza porównawcza systemów edukacyjnych
w Polsce i Kanadzie (ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa wyższego)

 

Streszczenie

Tematem wykładu będzie próba oceny i porównanie systemów edukacyjnych w Polsce i Kanadzie. Szczególny nacisk położony zostanie na sytuację w szkolnictwie wyższym. Wykorzystane zostaną bogate doświadczenia osobiste autora zdobyte w ciągu 10 lat pracy w charakterze asystenta i adiunkta w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz 20 lat - jako profesora w trzech uniwersytetach w Kanadzie.