Seminaria

       

 

Przemysły kultury: gra ekonomii i polityki

 

Abstrakt

Czy przemysły kultury (np. fonografia, film, media, wydawnictwa, widowiska, gry komputerowe etc.) osiągają już granicę swego naturalnego wzrostu? Opublikowany 21 czerwca raport PriceWaterhouseCoopers na lata 2006 – 2010 po raz pierwszy w historii prognozuje wzrost nie dwucyfrowy, ale jedynie "stabilny wzrost" o  6,6% rocznie, do 1.8 biliona USD w r. 2010. Może jest to  efekt błędnego zarządzania? Spektakularna koncentracja kapitału z przełomu lat osiemdziesiątych i siedemdziesiątych wprowadziła przecież zarządzanie korporacyjne do dziedziny, w której popyt i podaż opierają się na tym, co osobiste  i indywidualne.

Przemysły kultury są nośnikiem symboli i tożsamości – stąd zainteresowanie rządów w walce o poskromienie instynktów korporacji poprzez regulacje.