Seminaria

       

 

Jacek Szlachta
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Doktor habilitowany Jacek Szlachta jest od 1994 roku profesorem w Szkole Głównej Handlowej, członkiem Rady Naukowej Kolegium Analiz Ekonomicznych, Kierownikiem Zakładu Integracji i Polityki Regionalnej w Katedrze Polityki Ekonomicznej i Przestrzennej.

W roku 1996 visiting profesor w University of Strathclyde w Glasgow jako stypendysta Brytyjskiej Akademii Nauk. W latach 1987-1988 stypendysta Fulbrighta-Haysa w Massachussetts Institute of Technology w Cambridge (USA), gdzie ukończył kurs podyplomowy Special Program of Urban and Regional Studies. Od 1995 członek korespondent zagraniczny Akademii Gospodarki Przestrzennej Niemiec. Od 1999 roku wiceprzewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, a od 1987 członek tego Komitetu. Od 1999 roku członek Komitetu Prognoz "Polska 2000 Plus" PAN.

Autor i redaktor kilkunastu książek, około 200 wydanych prac naukowych, z czego około 100 w latach 1995-2002, m.in. przez OECD i Unię Europejską, a także w Belgii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji. Jego zainteresowania naukowe obejmują problemy polityki rozwoju regionalnego oraz polityki strukturalnej. Od roku 2002 Przewodniczący Rady Polityki Regionalnej Państwa, od roku 2001 członek Rady Społeczno-Konsultacyjnej przy Premierze, w roku 2002 Przewodniczący Komitetu Naukowego ds. oceny ex ante Narodowego Planu Rozwoju Polski na lata 2004-2006.