Seminaria


   

dr Hanna Sokół

doktor nauk ekonomicznych SGH dawniej SGPiS

Doświadczenie zawodowe:

Od 1978 Szkoła Główna Handlowa (dawniej Szkoła Główna Planowania i Statystyki) w Warszawie

Asystent, a następnie adiunkt w Katedrze Polityki Gospodarczej
Obecnie adiunkt w Katedrze Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa

1990-1993 Konsultant w Towarzystwie Konsultantów i Doradców, EVIP, Multiexpert
Od 1993 Konsultant w G.I.NYWIG
Od 1994 Wiceprezes G.I.NYWIG S.A. w Warszawie
1995-2001 Przewodnicząca Rady Nadzorczej Powszechnego Banku Kredytowego S.A. w Warszawie
2000- Członek Rady Nadzorczej "Baltona S.A."
2002- Przewodnicząca Rady Nadzorczej KUKE S.A.
2003-2003 Przewodnicząca Rady Nadzorczej Kompanii Węglowej S.A.

Inne Kursy i szkolenia w dziedzinie bankowości m.in. w North Western University w Chicago, seminaria w zakresie bankowości i finansów w Hongkongu, Singapurze, Meksyku.
Staż naukowy w Erazmus University z ramienia PAN (przekształcenia strukturalne i prywatyzacja).

NYWIG S.A. Jako wiceprezes nadzoruje pion doradztwa i restrukturyzacji finansowej i ekonomicznej przedsiębiorstw, opracowywanie długookresowych prognoz branżowych i sektorowych, przygotowywanie business planów, organizację finansowania projektów inwestycyjnych.