Seminaria


   

Michał Rutkowski
Dr

jest dyrektorem d.s. polityki społecznej i rynku pracy w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Polnocnej w Banku Światowym w Waszyngtonie. W latach 1996-1997 był dyrektorem Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Reformy Zabezpieczenia Społecznego w Polsce i współautorem koncepcji polskiej reformy emerytalnej. W latach 1997-2003 kierował sektorem zabezpieczenia społecznego w Banku Światowym w regionie Europy i Azji Srodkowej i doradzał wielu rządom (m.in. Estonii, Łotwy, Litwy, Rosji, Ukrainy, Czech, Słowacji, Bułgarii, Rumunii, Macedonii, Gruzji, Serbii i Czarnogóry, Turcji i Egiptu) w kwestiach reformy emerytalnej, rentowej, rynku pracy i pomocy społecznej. Obecnie występuje jako ekspert w dyskusjach nad planami reformy emerytalnej w USA i kompleksowych reform rynku pracy i zabezpieczenia spolecznego w Egipcie, Libanie , Jordanii, Palestynie oraz na Ukrainie. Jest autorem szeregu publikacji z dziedziny ubezpieczeń spolecznych i rynku pracy, w tym m.in. współautorem Raportu o Rozwoju Świata 1995 pt. "Rynek Pracy w Integrujacym się Świecie", rozdzialu o rynkach pracy w pierwszej systematycznej monografii krajów posocjalistycznych "Rynki pracy i polityka społeczna w Europie Środkowo-Wschodniej, Oxford University Press 1994, studium "Ewolucja Systemów Emerytalnych w Europie Środkowo-Wschodniej", Bank Światowy 2000 oraz redaktorem naukowym ksiazki "Reformy emerytalne w Europie", Waszyngton 2003, razem z R. Holzmannem i M.Orensteinem. Prowadzil prace badawcze m.in. nad zagadnieniami bezrobocia i plac.

Dr Rutkowski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a studia podyplomowe odbył w London School of Economics i Harvard Business School. Jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistow Rynku Pracy.