Seminaria

     

 

Małgorzata Runiewicz

absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarce i Polityczne. W latach 2001-2004 doktorantka w Zakładzie Badań nad Gospodarką Państw Bałtyckich w Instytucie Gospodarki Światowej SGH. W 2003r. ukończyła studia doktoranckie w Kolegium Gospodarki Światowej SGH.

Do głównych zainteresowań naukowo-badawczych należą: powiązania handlowo-inwestycyjne państw regionu Morza Bałtyckiego; międzynarodowa konkurencyjność małych i dużych krajów; polityka innowacyjna, transfer technologii oraz rozwój B+R w regionie Morza Bałtyckiego: rola państw nadbałtyckich oraz państw skandynawskich.

Od 2001r. współpracuje z Baltic International Centre for Economic Policy w Rydze, Stockholm School of Economics oraz Aleksanteri Institute na Uniwersytecie Helsińskim. Odbyła staże zawodowe w Instytucjach Unii Europejskiej oraz w programach Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNDP) w Brukseli, Warszawie i Wilnie.

Jest autorką 11 publikacji, 4 prac badawczych oraz uczestnikiem corocznych szkoleń na temat "Innowacyjności w byłych krajach postsocjalistycznych" organizowanych przez NATO. Włada biegle pięcioma językami: angielskim, litewskim, francuskim, rosyjskim oraz hiszpańskim.