Seminaria

       

 

Ewa Okoń-Horodyńska
Uniwersystet Jagielloński

Profesor nauk ekonomicznych, ekonomistka (ekonomia instytucjonalna), specjalista w zakresie teorii innowacji i budowania instytucjonalnej infrastruktury dla rozwoju innowacji technologicznych w gospodarce. Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Katowicach, była pracownikiem naukowym tej uczelni. Obecnie prowadzi Katedrę Ekonomii w UJ. Doświadczenia w pracy badawczej i eksperckiej zdobywała w uczelniach amerykańskich i europejskich (m.in. University of Washington, Georgie Washington Business School, Seattle, Erasmus University, CRNS w Paryżu, Sussex University, Dandee University, Birmingham University, Hoechschule fuer Ekonomie, Berlin, The Interdisciplinary Centre for Comparative Research in the Social Sciences, Berlin). Jako stypendystka Programu IREX (Stany Zjednoczone), British Counsil (W.Brytania) czy Economic Institute (Rotterdam, Holandia) zdobywała doświadczenia w zakresie instytucjonalizacji działalności innowacyjnej przedsiębiorstw i polityki innowacyjnej państwa. Kierowała projektami europejskimi w ramach Sci-Tech-Phare, Leonardo da Vinci, czy 5 Programu Ramowego UE.

Jest autorką ok.100 publikacji (książki, artykuły, referaty, ekspertyzy, raporty z badań), jak: Narodowy system innowacji w Polsce (1998), Jak budować regionalne systemy innowacji (2000), Innovation in Transition (współautor, 2002), jest edytorem cykli, np. Społeczna gospodarka rynkowa (7 książek), Instytucjonalizacja procesu transformacji w Polsce i na świecie (6 książek), Idea globalnego porządku - misje i scenariusze (3 książki), Innowacyjność a rozwój gospodarki Polski; siły motoryczne i bariery.(Studia Ekonomiczne).

W pracy dydaktycznej była inicjatorem edukacji on-line na Śląsku, wciąż modyfikuje proces dydaktyczny czyniąc go bliższym potrzebom gospodarki. Od początku swej pracy badawczej współpracuje z przemysłem, jbr-ami, i instytucjami pośredniczącymi, jak centra transferu technologii, parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości. Od lat angażuje się w aktywność na rzecz rozwoju lokalnego, współpracuje w projekcie RIS na Śląsku, jest współzałożycielem pierwszej municypalnej uczelni wyższej w Tychach (gdzie od 1997-2001 pełniła funkcję rektora), inicjowała i integrowała środowisko lokalne, współtworząc Porozumienie Inicjatyw Lokalnych za co otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta Tychy Integrator roku 2001.

Jest członkiem wielu naukowych organizacji krajowych i zagranicznych, m.in. European Association for Evolutionary Political Economy, Internationale Wissenschaftliche Vereinigung Weltwirtschaft und Weltpolitik IWVWW w Berlinie, Transformacje, jest członkiem zespołu konsultantów polityki innowacyjnej w krajach ESW CIPRE w Budapeszcie, jest wiceprzewodniczącą Rady Naukowej PTE, członkiem Rady Naukowej Centrum Badań Przedsiębiorczości i Zarządzania PAN. Bezpartyjna, ma córkę Joannę..