Seminaria

     

 

Jan Monkiewicz

ur. 13 sierpnia 1949 roku w rodzinie zesłańców syberyjskich; do Polski wrócił w 1956 roku. Żonaty, dwoje dzieci.

Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. Od 1989 roku profesor tytularny nauk ekonomicznych. Stypendysta Fundacji im. A. Humboldta. Związany z SGH i Politechniką Warszawską, kierownik Zakładu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Politechniki Warszawskiej, profesor zwyczajny w Katedrze Ubezpieczeń Gospodarczych SGH. Autor ponad 50 książek oraz 220 artykułów z zakresu ekonomii, międzynarodowych stosunków gospodarczych, bankowości i ubezpieczeń, w tym wielu opublikowanych za granicą.

W latach 1975-1990 - ekspert Narodów Zjednoczonych i Banku Światowego ds. rozwoju gospodarczego.

W latach 1991-1997 - członek i wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Banku Handlowego S.A.

W latach 1994-1996 - podsekretarz i sekretarz stanu w Urzędzie Rady Ministrów, ds. koordynacji reformy w bankowości i ubezpieczeniach.

W latach 1996-1997 prezes zarządu PZU S.A oraz przewodniczący Rady Nadzorczej PZU Życie S.A.

W latach 1998-2002 - prezes zarządu TUnŻ "Polisa Życie" S.A.

Od kwietnia 2002 roku - Przewodniczący Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych.

Od października 2002 r. - członek Komitetu Wykonawczego Międzynarodowego Stowarzyszenia Nadzorów Ubezpieczeń (IAIS)