Seminaria

   

 

Witold Małecki

- urodzony 14. 08. 1948

 1. Stopnie naukowe

  profesor - 1991 - SGPiS (aktualnie SGH), Wydział Finansów i Statystyki

  Wszystkie wcześniejsze stopnie (magister - 1971, doktor - 1975, doktor habilitowany - 1985) uzyskane na tej samej uczelni


 2. Praca zawodowa

  Aktualnie:
  od 1994 - profesor w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie

  Wybrane wcześniejsze:

  1982 - 1988 - członek Zespołu Ekspertów Walutowych przy Banku Handlowym w Warszawie

  1991 - 1999 - członek Rady Banku Wielkopolskiego Banku Kredytowego S. A. w Poznaniu

  1994 - 1997 oraz 2002 - 2003 - doradca Ministra Finansów

  1991 - 1999 - profesor w Instytucie Finansów w Warszawie

  1999 - 2001 - członek Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego


 3. Główne obszary zainteresowań naukowych

  rynki finansowe
  innowacje finansowe (ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów pochodnych)
  polityka walutowa
  współczesne kryzysy walutowe
  prognozowanie kursów walutowych
  zarządzanie długiem zagranicznym
  koniunktura gospodarcza


 4. Główne osiągnięcia naukowe

  - rozpoznanie związków między koniunkturą gospodarczą, a popytem na trwałe dobra konsumpcyjne oraz między koniunkturą gospodarczą a kursem walutowym

  - ocena różnych metod prognozowania kursów walutowych i ich przydatności przy zabezpieczaniu się przed ryzykiem kursowym

  - konstruowanie strategii zarządzania długiem zagranicznym w krajach poważnie zadłużonych

  - określenie warunków dla tworzenia rynków instrumentów pochodnych w gospodarkach transformowanych

  - ocena przydatności różnych systemów kursów walutowych dla gospodarki polskiej po roku 1989

  - określenie mechanizmów współczesnych kryzysów walutowych i możliwości zapobiegania im


 5. Publikacje

  Łącznie około stu pozycji (z czego około jednej czwartej w języku angielskim), w tym ponad 30 prac oryginalnych i 7 książek.

  Wybrane pozycje z ostatnich lat:

  - Credit Derivatives. Journal of European Financial Services 1999, No. 3

  - Polityka walutowa w Polsce w okresie transformacji. Studia Finansowe 2000, nr 53

  - Równowaga budżetowa i dług publiczny, a współczesne kryzysy walutowe. (współautor) Ekonomista 2000 nr 2

  - Analiza aktualnego zapotrzebowania eksporterów i banków na ubezpieczenie ryzyka kursowego oraz celowości wprowadzenia tego typu usługi do oferty KUKE S.A.. (współautor) Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego. Warszawa 2000. Obciążenia dla budżetu państwa z tytułu przyszłej obsługi i spłaty zadłużenia zagranicznego. Studia Finansowe 2001 nr 56

  - Polityka walutowa. W: Dziesięciolecie Polski Niepodległej 1989 - 1999 (pod redakcją Waldemara Kuczyńskiego). Fundacja Księgi Dziesięciolecia Polski Niepodległej. Warszawa 2001

  - The Risk of Currency Crisis in Poland. TIGER Working Paper Series No. 3, March 2001

  - Kryzysy walutowe (współautor). PWN, Warszawa 2001

  - Zapaść finansów publicznych w Polsce, a zagrożenie kryzysem walutowym. Studia Finansowe 2001 nr 59

  - Warianty polityki walutowe w Polsce w najbliższych latach. Ekonomista 2002 nr 5 - Implikacje konwergencji walutowej dla tempa wzrostu gospodarczego. W: Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce (pod redakcją naukową Grzegorza W. Kołodki). Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Warszawa 2004.