Seminaria

       

 

Krzysztof Kalicki
Dr hab.

ur. 2.02.1953

ekonomista, bankowiec,
od 1 stycznia 2003 Prezes Zarządu Deutsche Bank Polska SA oraz Szef Grupy Deutsche Bank w Polsce,
od 1.08.1998 do 31 grudnia 2002 Członek Zarządu Deutsche Bank Polska SA;
w latach 1996-1998 I Wiceprezes Zarządu Banku Pekao SA;
od października 1990 do grudnia 1996 w Ministerstwie Finansów, do 01.1992 Doradca Ministra Finansów, następnie Dyrektor Departamentu Zagranicznego, a od 06.1994 Sekretarz Stanu, I Zastępca Ministra Finansów.
Od października 1976 pracownik Katedry Finansów Międzynarodowych SGH (początkowo asystent, od 1983 adiunkt).
 Członek licznych Rad Nadzorczych, obecnie Członek Rady Nadzorczej Deutsche Bank PBC S.A. oraz DB Securities S.A.
Członek Zarządu Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.
 Profesor w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego.
Ponad 70 publikacji m.in. "Teoria i polityka kursu walutowego", "Pieniądz a bilans płatniczy", "Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym".

Hobby: opera, tenis, narciarstwo.