Seminaria


     

Władysław Baka
Prof. zw. dr hab.

Stopnie i tytuły naukowe:

W latach 1953-58 studia na Wydziale Ekonomii Politycznej (obecnie: Wydział Nauk Ekonomicznych) Uniwersytetu Warszawskiego

 • magister ekonometrii (czerwiec 1958)
 • doktor nauk ekonomicznych (luty 1966)
 • doktor habilitowany nauk ekonomicznych (czerwiec 1971)
 • profesor nadzwyczajny (maj 1977)
 • profesor zwyczajny (luty 1989)

 

Praca naukowa:

(1) Uniwersytet Warszawski:

 • asystent (marzec 1959 - luty 1962)
 • starszy asystent (marzec 1962 - luty 1966)
 • adiunkt (marzec 1966 - luty 1971)
 • docent (marzec 1971 - maj 1977)
 • profesor nadzwyczajny (czerwiec 1977 - luty 1989)
 • profesor zwyczajny (marzec 1989 - )

(2) Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania
im. L. Koźmińskiego

 • Od stycznia 2000 roku profesor

 

Działalność społeczno-polityczna i państwowa:

 • sekretarz Komisji do spraw Reformy Gospodarczej (październik 1981 - październik 1985)

 • Minister - Pełnomocnik Rządu do spraw Reformy Gospodarczej (lipiec 1981 - październik 1985)

 • Prezes Narodowego Banku Polskiego (listopad 1985 - czerwiec 1988)

 • Członek Biura Politycznego (lipiec 1988 - styczeń 1990) i Sekretarz ( lipiec 1988 - lipiec 1989) Komitetu Centralnego PZPR

 • Członek Rady Konsultacyjnej przy Przewodniczącym Rady Państwa (grudzień1986 - czerwiec 1989)

 • współprzewodniczący Zespołu do spraw Społeczno-Ekonomicznych i Reform Systemowych oraz sygnatariusz porozumień Okrągłego Stołu (luty 1989 - kwiecień 1989)

 • Prezes Narodowego Banku Polskiego (listopad 1989 - styczeń 2001)

 • Przewodniczący Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (marzec 1985 - kwiecień 1999; czerwiec 2003 - )

 

Uczestnictwo w radach naukowych:

 • Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (wrzesień 2001 - )

 • Przewodniczący Rady Naukowo-Programowej Międzynarodowej Szkoły Bankowości i Finansów w Katowicach (kwiecień 1992 - )

 • Członek Rady Strategii Społeczno Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów (grudzień 2001 - )

 

Publikacje:

autor ok. 300 artykułów naukowych i 12 książek, w tym:

 • "Programowanie rozwoju gałęzi przemysłu" (1973)

 • Planowanie gospodarki narodowej" (współautor - 1976)

 • "Strategia rozwoju gospodarczego Polski" (1980)

 • "Polska reforma gospodarcza" (1982)

 • "Transformacja bankowości polskiej w latach 1988 - 1995. Studium monograficzno-porównawcze" (z zespołem studentów - 1997)

 • "Development and Change within the Polish Banking System" (1998)

 • "U żródeł wielkiej transformacji" (1999)

 • "Bankowość centralna" (2001)

 • "W tyglu transformacji ustrojowej" (2004)

 

Odznaczenia państwowe i wyróżnienia:

 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1974)

 • Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (1994),"za zasługi w reformowaniu gospodarki"

 • Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (1999), za "wybitne zasługi na rzecz reformowania systemu bankowego"

 • Laureat ogólnopolskiego plebiscytu na "Dziesięciu Najwybitniejszych Polskich Bankowców Dziesięciolecia Reform 1989 - 1999"

 • odznaczenie francuskie "Etoile Civique" ("Gwiazda Obywatelska") - 2002