Seminaria

   

Pomarańczowa rewolucja oraz zmiany demokratyczne na Ukrainie.

 

Abstrakt

Ostatnie wydarzenia z końca 2004 roku, określone przez prasę krajową i międzynarodową jako "pomarańczowa rewolucja na Ukrainie", przyciągnęły uwagę całego świata. W dniu 22 listopada 2004 setki tysięcy Ukraińców wyszły na ulicy Kijowa, aby zaprotestować przeciwko sfałszowaniu wyborów prezydenckich. Jednak znaczenie "Pomarańczowej Rewolucji" wykracza poza ramy wyborów prezydenckich. W ciągu 14 lat niezależności, państwo ukraińskie dokonało niebywałego postępu w kierunku budowy systemu w pełni demokratycznego. Paradoksem, wydaje się być fakt, że Pomarańczowa Rewolucja dokonała się w momencie najszybszego wzrostu gospodarczego oraz postępującej stabilności społeczno-gospodarczej w kraju.

Celem seminarium jest omówienie przyczyn oraz znaczenia Pomarańczowej Rewolucji dla politycznych i gospodarczych reform na Ukrainie, jak również możliwego jej oddziaływania na zmiany społeczno-polityczne w innych krajach WNP.