Jacek Tomkiewicz - CURRICULUM VITAE

CV
Dydaktyka
Publikacje
English Version

   

 

Dane personalne:

Imię i nazwisko: Jacek Tomkiewicz

Data i miejsce urodzenia: 24 VIII 1977, Krosno

Adres służbowy: Centrum Badawcze TIGER, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa

Telefon: +48 22 519 21 00 wewn. 205

e-mail: tomkiewj@tiger.edu.pl

 

Wykształcenie:

1996 - 2001 Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Kierunek: Finanse i Bankowość
Specjalność: Finanse Publiczne

Luty 2001 Egzamin magisterski - wynik: bardzo dobry, temat pracy: "Efektywność wydatków publicznych w Polsce"

1998 - 2002 Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Kierunek: Ekonomia
Specjalność: Gospodarka i Administracja Publiczna

Maj 2002 Egzamin magisterski - wynik: bardzo dobry, temat pracy: Regulacyjna rola państwa.

Listopad 2005 - obrona pracy doktorskiej pt. "Wpływ polityki fiskalnej na proces formowania się kapitału w przedsiębiorstwach gospodarek posocjalistycznych"

Grudzień 2005 - nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych przez Senat Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie

 

Doświadczenie zawodowe:

Październik 2000 - Luty 2001 Asystent stażysta - Katedra Finansów, Akademia Ekonomiczna w Krakowie

Listopad 2002 - Czerwiec 2003 - Ministerstwo Finansów, Doradca Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Finansów

Kwiecień 2001 - Centrum Badawcze TIGER

 

Obecna pozycja zawodowa:

Adiunkt w Centrum Badawczym Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER

Specjalista w Departamencie ds. Restrukturyzacji Finansów Publicznych, Ministerstwo Finansów RP

 

Dodatkowe umiejętności:

Języki obce: angielski - bardzo dobrze, niemiecki - średnio

Obsługa komputera: Pakiet MS Office, poczta elektroniczna

 

Zainteresowania:

Polityka ekonomiczna, makroekonomia, finanse publiczne