Marcin Piątkowski - Prezentacje


   
 1. International Conference "1989-2029: 20 Years of Transition and Perspectives for Development of Post-socialist Economies", April 3-4 2009

 2. "How to Utilize the Potential of ICT for Economic Development? The Role of Public Policies"
  XV Forum Ekonomiczne w Krynicy, 7-10 września 2005.
  Konferencja zorganizowana przez instytut badawczy Komisji Europejskiej IPTS nt. "Future Outlook on the Information Society and the integration of the New Member States: the contribution of ICT strategies and technologies". Wszystkie prezentacje dostępne są na stronie
  http://fiste.jrc.es/pages/KrynicaForumProceedings2005.htm

 3. "Rola ICT w rozwoju polskiej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego"
  Seminarum w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji, 26 kwietnia 2005, Warszawa
  Więcej

 4. "The Potential of ICT for Development in Transition Economies - Technological Leapfrogging or a Growing Digital Divide?"
  Seminarum Banku Swiatowego, 7 grudnia 2004, Waszyngton
  Nagranie w formacie Real Media
  Więcej

 5. "The Potential of ICT for Development and Economic Restructuring in the New EU Member States"
  14-te Forum Ekonomiczne w Krynicy, Polska. 11 września 2004

 6. "Information Society in Poland"
  14-te Forum Ekonomiczne w Krynicy, Polska. 11 września 2004

 7. "The Aggregate Contribution of ICT to Output and Labour Productivity Growth in Transition Economies"
  4-ta Konferencja Międzynarodowa "ICT as Drivers of Development in Transition Economies" TIGER, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa, Polska. 14 maja 2004