dr Grzegorz Malinowski - Publikacje


     


Publikacje w czasopismach naukowych:

 1. Malinowski G.M. (2022), Keynes miał w połowie rację, Biuletyn PTE, 3(98) Sierpień, s. 45-49 (Artykuł)
 2. Malinowski G.M. (2022), Nadstawianie karku czy dostarczanie wiedzy? Między Talebem a Pielke'em, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 2(70)2022, s. 5-18 (Artykuł)
 3. Malinowski G.M. (2020), Zasada Ostrożności A Klasyczne Reguły Decyzyjne,  Zarządzanie Publiczne, 3(50)2020, s.83 - 102 (Artykuł)
 4. Malinowski G.M. (2020), Niepewność nauki a działanie. Czyli problemy z Evidence - based Policy,  Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, Vol. XXI/1 2020, s. 49 - 69 (Artykuł)
 5. Malinowski G.M. (2020), China’s Deng Development Model Scientific Development or Modern Conservatism? Communist and Post-Communist Studies, Vol. 53, Number 4, pp. 280–296 (Artykuł)
 6. Malinowski, G. M., (2020). Zasada ostrożności, czyli teoretycznie ustrukturyzowana panika w czasach COVID-19, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, 3(56) s. 5 -26. (Artykuł)
 7. Malinowski, G. M., (2020). Chiński model rozwoju. Naukowy rozwój czy nowoczesny konserwatyzm? Na marginesie książki B. Góralczyka pt. Wielki Renesans. Chińska transformacja i jej konsekwencje. "Biuletyn PTE" 2020 1(88) s. 111 - 119. (Artykuł)
 8. Malinowski, G. M., (2019). China, Geopolitics and Geoeconomics. How Not to Fall into the Trap of Narration?," Acta Oeconomica", 69 (4), s.495 - 522 (Artykuł
 9. Malinowski, G. M., (2019). Uncertainty of Science and Decision Making - Problems with Evidence-Based Policy,"Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty", 54 (4), s.9 - 29 (Artykuł)
 10. Malinowski, G. M., (2018). Zasada ostrożności, czyli heurystyka strachu oraz heurystyka odwagi w kontekście polityki gospodarczej, "Prakseologia”, 160/2018, s. 291 - 331.(Artykuł)
 11. Malinowski, G. M., (2017). Renesans strategii - czyli o niemożliwości uprawiania Evidence based Policy, "Organizacja i Zarządzanie”, 1992) s. 265 - 284. (Artykuł)
 12. Malinowski G., (2017). Globalization, Consumption Patterns and Political Stability, SCIENCE JOURNAL OF VOLGOGRAD STATE UNIVERSITY, 2017. № 1 (38), s.6-12.
 13. Malinowski, G., (2016). Koniec Normalności, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, 1(38) s. 90-93.
 14. Malinowski, G., Tomkiewicz, J., (2015). Koncepcja globalnego podatku majątkowego, "Nierówności Społeczne a Wzrost
  Gospodarczy", nr 3(43), s. 92 - 101.2
 15. Malinowski, G., (2014). Nierówności dochodowe a wzrost gospodarczy w kontekście Jednolitej Teorii Wzrostu Gospodarczego, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, 3(32) s. 18-28.
 16. Malinowski, G., (2014). Nierówności społeczne - percepcja a rzeczywistość, "Nierówności Społeczne a Wzrost
  Gospodarczy", nr 2(38), s. 118-135.
 17. Malinowski, G., (2013). Prowzrostowe przedziały nierówności w krajach OECD, "Kwartalnik Nauk o
  Przedsiębiorstwie", 2(27), s. 26 - 39.
 18. Malinowski, G., (2012). Samospełniająca się przepowiednia – definicja, identyfikacja i wyzwania, "Transformacje", 1 (72), s.2-20.
Rozdziały w książkach
 1. G.M. Malinowski (2019), Chiny a Gropolityka i Geoekonomia. Jak nie wpaść w pułapkę narracji?, w: E. Mączyńska (red.) Ekonomia i Polityka. Wokół Teorii Grzegorza W. Kołodko, PWN, Warszawa, s. 329- 351.(tekst)
 2. G.M. Malinowski (2018), Wydatki socjalne w Polsce, w: W. Morawski (red.) Socjologia ekonomiczna, PWN, Warszawa, s. 631- 641.(tekst)
 3. Malinowski, G., (2016). Cele gospodarowania i ich pomiar w gospodarce poPKBowskiej, w: M. Bałtowski (red.), Ekonomia Przyszłości, PWN, Warszawa, s.283 - 302.
 4. Malinowski, M. (2016). Ekonomia umiaru - przyszłość możliwa czy nieuchronna?, w: P. Szyja, J. Pach, K. Kowalska (red.), Ekonomia Umiaru - realna perspektywa?, PWN, Warszawa, s. 115 - 132Książki
 1. Malinowski, G.M. , (2023). Ekonomia niepewności, czyli jak nie być frajerem?, CEDEWU, Warszawa.
 2. Malinowski, G., (2016). Nierówności i Wzrost Gospodarczy - Sojusznicy czy wrogowie?, PWN, Warszawa. (recenzja)
 Artykuły prasowe
 1. Malinowski, G.M. (2022). "O nieadekwatności pewnej miary", Rzeczpospolita, (Artykuł)
 2. Malinowski, G., (2021). "Dlaczego polityka klimatyczna się nie uda ", Rzeczpospolita, (Artykuł)
 3. Malinowski, G., (2021). "Jak zostać Abrahamem. ", Rzeczpospolita, (Artykuł)
 4. Malinowski, G., (2020). "Czy PKB jest dobrym miernikiem rozwoju gospodarczego?", PolishBrief, (Artykuł)
 5. Malinowski, G., (2017). "Przeciwko doktoratom wdrożeniowym", Rzeczpospolita, 20.06.2017. (Artykuł)
 6. Malinowski, G., (2018), "Medycyna obronna", Rzeczpospolita, 29.01.2018. (Artykuł)