Recenzje:
Marek Ratajczak
Krzysztof Mroziewicz
Jerzy J. Wiatr (Przegląd)
Rafał Woś
Agnieszka Wołk-Łaniewska
Jerzy J. Wiatr (Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych)
Piotr Gadzinowski (Dziennik Trybuna)
Bogusław Chrabota
Marcin Dzierżanowsko (My Company Polska)
Krzysztof Szumski
Stanisław Koziej
Marek Chrzanowski, „Histmag”
Marek Ratajczak ("Ekonomista")