Konferencje


English version

5. Kwiecień 10 — 11 2003, WSPiZ — Konferencja naukowa “Nowa gospodarka a posocjalistyczna transformacja”

4. Maj 16 — 17, 2002, WSPiZ — Konferencja naukowa “Globalization and Catching-up in Emerging Market Economies”

3. Marzec 14 — 15, 2002, WSPiZ — Konferencja naukowa ““Nowa gospodarka” i stare problemy. Perspektywy szybkiego wzrostu w krajach posocjalistycznych

2. Maj 31, 2001, WSPiZ — Konferencja naukowa “Uwarunkowania i perspektywy długofalowego rozwoju społeczno- gospodarczego Polski”.

1. Marzec 29-30, 2001, WSPiZ — Międzynarodowa konferencja ““Nowa gospodarka” i jej implikacje dla długofalowego wzrostu w krajach posocjalistycznych”

 

   

Akademia Leona Koźmińskiego,  
Komitet Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oraz 
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

zapraszają na

SPECJALNĄ JUBILEUSZOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
"W POSZUKIWANIU LEPSZEGO ŚWIATA -
EKONOMIA I POLITYKA"

28-29 stycznia 2019 r.

28 stycznia 2019, poniedziałek - WORLD DAY 

Cykl debat z udziałem wybitnych ekonomistów z kilkunastu krajów, współautorów specjalnego wydania ACTA OECONOMICA (Vol. 69, Special Issue 1): Grzegorz W. Kolodko turns 70 

Dyskusje dotyczyć będą uwarunkowań i strategii rozwoju gospodarczego, dalszych losów globalizacji, polityki fiskalnej i monetarnej, metodologii współczesnej ekonomii oraz chińskiego modelu rozwoju. 

Główny wykład (keynote speech) wygłosi prof. Justin Yifu Lin, były Wiceprezydent ds. Rozwoju i Główny Ekonomista Banku Światowego. 

Chętnych do uczestnictwa w konferencji prosimy o uprzednią rejestrację. Formularz dostępny jest tutaj.

Szczegółowy program dnia


29 stycznia 2019, wtorek - DZIEŃ POLSKI 

W gronie czołowych polskich ekonomistów, współautorów opublikowanej przez Wydawnictwo Naukowe PWN książki pod redakcją prof. Elżbiety Mączyńskiej pt. "Ekonomia
i polityka. Wokół teorii gospodarczej Grzegorza W. Kołodko", dyskutować będziemy o najważniejszych wyzwaniach współczesnej ekonomii i polityki, uwarunkowaniach
i perspektywach gospodarki światowej, kondycji i ewolucji Unii Europejskiej oraz szansach i zagrożeniach stojących przed polską gospodarkę.

Szczegółowy program dnia

Chętnych do uczestnictwa w konferencji prosimy o uprzednią rejestrację. Formularz dostępny jest tutaj.

Organizator:


Współorganizatorzy:Patron:

Partner główny:

Partner:

Sponsor:

Szczegółowe informacje dostępne na stronie Akademii Leona Koźmińskiego pod tym adresem.


Materiały konferencyjne:

Nagrania:


-relacja wideo z pierwszego dnia konferencji - WORLD DAY
-relacja wideo z drugiego dnia konferencji - DZIEŃ POLSKI.
-video 1 - Profesor Justin Yifu Lin
-video 2 - Profesor Edmund S.Phelps
-video 3 - Profesor James K. Galbraith
-video 4 - Profesor Saul Estrin
-prof. Andrzej K. Koźmiński - tekst wystąpienia
-audio 1 -  profesor Gerard Roland
-tekst 1 (POL/RUS) - profesor Rusłan Grinberg
-tekst 2 (ENG) - profesor Aleksandr Nekipelov

Listy gratulacyjne:


-listy gratulacyjne zbiorczo
-list, Akademia Leona Koźmińskiego
-list, Profesor Edward C. Prescott
-list, MAGISTR Publishing House

K_26 w mediach:

- Rzeczpospolita -"Trzeba znaleźć swoją drogę" 
- Interia - "Wykryto zabójczą chorobę. To nowy nacjonalizm"Media o prof. Kołodko:

- "Przegląd"
- Jacek Uczkiewicz - Blog
- Interia
- Marek Barański