Konferencje


English version

5. Kwiecień 10 — 11 2003, WSPiZ — Konferencja naukowa “Nowa gospodarka a posocjalistyczna transformacja”

4. Maj 16 — 17, 2002, WSPiZ — Konferencja naukowa “Globalization and Catching-up in Emerging Market Economies”

3. Marzec 14 — 15, 2002, WSPiZ — Konferencja naukowa ““Nowa gospodarka” i stare problemy. Perspektywy szybkiego wzrostu w krajach posocjalistycznych

2. Maj 31, 2001, WSPiZ — Konferencja naukowa “Uwarunkowania i perspektywy długofalowego rozwoju społeczno- gospodarczego Polski”.

1. Marzec 29-30, 2001, WSPiZ — Międzynarodowa konferencja ““Nowa gospodarka” i jej implikacje dla długofalowego wzrostu w krajach posocjalistycznych”

 

   

Międzynarodowa Konferencja

Akademia Leona Koźmińskiego

Centrum Badawcze Transformacji, Integracji
i GlobalizacjiMiędzynarodowa Konferencja

"Gospodarka oparta na wiedzy jako czynnik konkurencyjności i wzrostu gospodarczego"

18 stycznia 2008 r.

Celem konferencji jest zaprezentowanie wyników badań oraz wywołanie dyskusji na temat roli wiedzy jako czynnika wzrostu gospodarczego oraz konkurencyjności gospodarek

 

Szczególny nacisk będzie położony na następujące zagadnienia:

  • wiedza jako nowy paradygmat oraz czynnik rozwoju gospodarczego oraz konkurencyjności  gospodarek;
  • pozycja i zdolność Polski pod względem konkurencyjności oraz gospodarki opartej na wiedzy w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej;
  • wpływ nowych technologii oraz zarządzania wiedzą na wzrost gospodarczy i zatrudnienie w regionach;
  • implikacje dotyczące przyszłej polityki państwa w zakresie B+R, transferu technologii oraz wykorzystania zasobów wiedzy na rzecz poprawy konkurencyjności gospodarek i regionów.

 

 

Program konferencji dostępny w wersji angielskiej