Konferencje


English version

5. Kwiecień 10 — 11 2003, WSPiZ — Konferencja naukowa “Nowa gospodarka a posocjalistyczna transformacja”

4. Maj 16 — 17, 2002, WSPiZ — Konferencja naukowa “Globalization and Catching-up in Emerging Market Economies”

3. Marzec 14 — 15, 2002, WSPiZ — Konferencja naukowa ““Nowa gospodarka” i stare problemy. Perspektywy szybkiego wzrostu w krajach posocjalistycznych

2. Maj 31, 2001, WSPiZ — Konferencja naukowa “Uwarunkowania i perspektywy długofalowego rozwoju społeczno- gospodarczego Polski”.

1. Marzec 29-30, 2001, WSPiZ — Międzynarodowa konferencja ““Nowa gospodarka” i jej implikacje dla długofalowego wzrostu w krajach posocjalistycznych”

 

   
Październik 20, 2022, godz. 10:30, Aula II
Zapraszamy na konferencję naukową pt. „Inflacja i co dalej?” W gronie wybitnych polskich ekonomistów będziemy dyskutować o przyczynach obecnego przyspieszenia inflacji oraz o uwarunkowaniach polityki antyinflacyjnej. Konferencja odbywa się stacjonarnie na Akademii Leona Koźmińskiego, obrady będą transmitowane w sieci.

Nagranie z konferencji