Konferencje


English version

5. Kwiecień 10 — 11 2003, WSPiZ — Konferencja naukowa “Nowa gospodarka a posocjalistyczna transformacja”

4. Maj 16 — 17, 2002, WSPiZ — Konferencja naukowa “Globalization and Catching-up in Emerging Market Economies”

3. Marzec 14 — 15, 2002, WSPiZ — Konferencja naukowa ““Nowa gospodarka” i stare problemy. Perspektywy szybkiego wzrostu w krajach posocjalistycznych

2. Maj 31, 2001, WSPiZ — Konferencja naukowa “Uwarunkowania i perspektywy długofalowego rozwoju społeczno- gospodarczego Polski”.

1. Marzec 29-30, 2001, WSPiZ — Międzynarodowa konferencja ““Nowa gospodarka” i jej implikacje dla długofalowego wzrostu w krajach posocjalistycznych”

 

   
25 Października 2018, "Jak Chiny zmienią świat?" 

"Jak Chiny zmienią świat?" - Chiński sukces gospodarczy głęboko przeobraził i przeobraża nasz sposób myślenia o modelach rozwoju, roli państwa w gospodarce oraz o szansach i zagrożeniach związanych z procesem globalizacji. W ostatnich dekadach znacząco wzrósł prestiż Chin na arenie międzynarodowej. Wraz z nim mnożą się jednak pytania i wątpliwości. Czy Chiny czeka kryzys? W jakim stopniu ekonomiczna konfrontacja Chin i USA wpłynie na międzynarodowe stosunki gospodarcze? Jakie nadzieje mogą wiązać polscy przedsiębiorcy z Nowym Jedwabnym Szlakiem? Na te, i wiele innych pytań odpowiedzą nasi goście w ramach trzech paneli dyskusyjnych: ambasadorów, profesorów oraz przedsiębiorców. Dyskusja poprzedzona zostanie wykładem prof. Grzegorza W. Kołodko pt. "Czy Chiny zbawią świat?". W czasie wydarzenia wykład wygłosi  J.E. Liu Guangyuan, Ambasador ChRL w Polsce.