Konferencje


English version

5. Kwiecień 10 — 11 2003, WSPiZ — Konferencja naukowa “Nowa gospodarka a posocjalistyczna transformacja”

4. Maj 16 — 17, 2002, WSPiZ — Konferencja naukowa “Globalization and Catching-up in Emerging Market Economies”

3. Marzec 14 — 15, 2002, WSPiZ — Konferencja naukowa ““Nowa gospodarka” i stare problemy. Perspektywy szybkiego wzrostu w krajach posocjalistycznych

2. Maj 31, 2001, WSPiZ — Konferencja naukowa “Uwarunkowania i perspektywy długofalowego rozwoju społeczno- gospodarczego Polski”.

1. Marzec 29-30, 2001, WSPiZ — Międzynarodowa konferencja ““Nowa gospodarka” i jej implikacje dla długofalowego wzrostu w krajach posocjalistycznych”

 

   
27 października 2017, "Dokąd zmierza polska gospodarka?"
 

Celem tej jednodniowej konferencji jest dyskusja na temat kondycji polskiej gospodarki, stanu realizacji "Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju"  a także próba zarysowania podstawowych szans i zagrożeń rozwojowych, szczególnie w perspektywie uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych.

Udział w debacie wezmą Pan Mateusz Morawiecki, Wicepremier rządu RP, Minister Finansów i Rozwoju oraz ministrowie finansów i gospodarki, wicepremierzy rządów po 1989 roku.

Plan konferencji:

10:30 - Powitanie przez Rektora ALK prof. Witolda T. Bieleckiego
10:40 - Wystąpienie prof. Grzegorza W. Kołodko
10:50 - Wystąpienie Wicepremiera Mateusza Morawieckiego
12:00 - Przerwa
12:20 - Wystąpienia wicepremierów
13:40 - Odpowiedzi Mateusza Morawieckiego
14:00 - Pytania z sali
14:20 - Zakończenie konferencji – prof. Andrzej K. Koźmiński, Prezydent ALK

https://www.youtube.com/watch?v=w5h8FL4UrPg

Patron konferencji