Konferencje


English version

5. Kwiecień 10 — 11 2003, WSPiZ — Konferencja naukowa “Nowa gospodarka a posocjalistyczna transformacja”

4. Maj 16 — 17, 2002, WSPiZ — Konferencja naukowa “Globalization and Catching-up in Emerging Market Economies”

3. Marzec 14 — 15, 2002, WSPiZ — Konferencja naukowa ““Nowa gospodarka” i stare problemy. Perspektywy szybkiego wzrostu w krajach posocjalistycznych

2. Maj 31, 2001, WSPiZ — Konferencja naukowa “Uwarunkowania i perspektywy długofalowego rozwoju społeczno- gospodarczego Polski”.

1. Marzec 29-30, 2001, WSPiZ — Międzynarodowa konferencja ““Nowa gospodarka” i jej implikacje dla długofalowego wzrostu w krajach posocjalistycznych”

 

   
28 października 2016, „Jaka przyszłość dla polskiej gospodarki?”
 

Celem jednodniowej konferencji organizowanej jest merytoryczne przedyskutowanie wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań i perspektyw rozwojowych polskiej gospodarki.

W dyskusji o charakterze profesjonalnym uczestniczyć będą doświadczeni praktycy polityki gospodarczej oraz pracownicy nauki zajmujący się ekonomią, zarządzaniem, finansami, bankowością i prawem. W konferencji wezmą udział także studenci. Wydarzenie ma charakter publiczny i będzie dostępne dla mediów.

Program konferencji:

Sesja I 10:30 – 12:00
1. Wystąpienie Wicepremiera i Ministra Rozwoju Mateusza Morawieckiego i dyskusja z głosami z sali oraz pytania i odpowiedzi.
Przerwa na kawę: 12:00 – 12:20
Sesja II 12:20 – 14:20
2. Panelowa debata z udziałem byłych wicepremierów odpowiedzialnych za politykę gospodarczą. Zaproszenia zostały przyjęte przez:

- Marka Belkę,
- Marka Borowskiego,
- Henryka Goryszewskiego,
- Waldemara Pawlaka,
- Janusza Piechocińskiego,
-  Janusza Steinhoffa.
Dyskusja, prowadzona przez prof. Grzegorza W. Kołodko, czterokrotnie wicepremiera i ministra finansów w latach 1994-97 i 2002-03, podejmie kwestie oceny obecnego stanu gospodarki, wyzwań rozwojowych oraz alternatywnych kierunków i instrumentów długofalowej polityki rozwojowej.   
Lunch w formie bufetu – 14:20

formularz zgłoszeniowy

Patron konferencji