Aktualności | O nas | Misja | Konferencje | Seminaria | Publikacje | "Tygryski" | Kontakt | Linki | Mapa serwisu

 

Konferencje

 

Szkic programu naukowego

Autorzy

Referaty

Streszczenia

Sponsorzy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.      Prof. Jacek Brdulak - "Stare problemy informatyzacji 'nowej gospodarki transportowej' Polski".

2.      Dr Maja Bucar - "Nadrabianie zaległości rozwojowych dzięki nowym technologiom informatycznym: czy to wiarygodna opcja rozwojowa dla krajów posocjalistycznych?"

3.      Prof. Stanisław Flejterski - "Kapitał w 'starej' i 'nowej' gospodarce. W poszukiwaniu dźwigni wzrostu i rozwoju w krajach posocjalistycznych"

4.      Prof. Jerzy A. Kisielnicki - "'Nowa Gospodarka' i nowa infrastruktura informacyjna funkcjonowania światowego rynku"

5.      Prof. Stefan Kwiatkowski - "'Stara gospodarka' i nowe problemy. Perspektywy wolnego wzrostu w krajach posocjalistycznych"

6.      Marcin Piątkowski - "Infrastruktura instytucjonalna ’nowej gospodarki’ a nadrabianie zaległości rozwojowych w krajach posocjalistycznych"

7.      Dr Dirk Pilat - "Jak wykorzystać 'nową gospodarkę'?"

8.     Sampsa Kiiski, Prof. Matti Pohjola - "Rozprzestrzenianie się Internetu: analiza porównawcza"

9.     Dr Vladimir Salnikov - "'Nowa gospodarka' a wzrost gospodarczy: przypadek Rosji"

10.     Dr Beata Świecka - "Rewolucja technologiczna i jej znaczenie dla rozwoju elektronicznych form płatności"

11.     Prof. Katalin Szabo - "Gospodarka 'cegły i klawiatury'. Zanikające granice pomiędzy sektorem technologii informatycznych a sektorem produkcyjnym"

12.     Dr Zhang Xiaojing - "Chińska 'nowa gospodarka': polityka gospodarcza a uwarunkowania i perspektywy rozwoju"

13.     Steven Weber, John Zysman, Martin Beversdorf, Richard Engstrom, Anders Knoth - "Nowa gospodarka' i wzrost gospodarczy w krajach rozwijających się: spekulacje na temat znaczenia technologii informatycznych"

14.     Dr Jan Woroniecki - "'Nowa gospodarka': fascynacja, zwątpienie i nadzieja"

15.     Prof. Lech W. Zacher, Julita Łuczak - "'Nowa gospodarka' i jej nowe problemy"

16.     Prof. Lech W. Zacher - "Społeczne wymiary i aspekty 'nowej gospodarki'"