Konferencje


Autorzy

Referaty

Streszczenia

Sponsorzy

Komentarze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Międzynarodowa konferencja

 

"Nowa gospodarka" i jej implikacje dla długofalowego wzrostu w krajach posocjalistycznych

 

Mecenas Projektu:

 

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa,  29-30 marca  2001

 

Czwartek, 29 marca

 

10.00

Sesja inauguracyjna:

 

Otwarcie konferencji - Prof. Andrzej K. Koźmiński, Rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego (WSPiZ).

 

Wystąpienie Janusza Steinhoffa, Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki RP.

 

11.00

Przerwa

 

11.15

I sesja: Nowa szansa czy nowe wyzwanie?

 

Andrzej Wojtyna, Akademia Ekonomiczna w Krakowie:

Czy tradycyjna ekonomia pozwala zrozumieć nową gospodarkę?

 

Grzegorz W. Kołodko, WSPiZ, Szkoła Główna Handlowa (SGH) i University of Rochester, USA:  

'Nowa gospodarka' i stare problemy. Perspektywy szybkiego wzrostu w krajach posocjalistycznej transformacji.  

 

Lech W. Zacher, WSPiZ i Uniwersytet Śląski:

"Nowa gospodarka" jako interakcja techniki, gospodarki i społeczeństwa.

 

Zbigniew Bauer, Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków:

Ludzie w Sieci. Czy Internet zmienia nasz światopogląd?

 

Dyskusja

 

13.30

Lunch w WSPiZ

 

14.30

II sesja: Nowy-stary biznes

 

Stefan Kwiatkowski, WSPiZ i Uniwersytet Warszawski (UW):

Przedsiębiorczość intelektualna a trwały rozwój gospodarczy europejskich krajów posocjalistycznych.

 

Jerzy A. Kisielnicki, WSPiZ i UW:

Technologia informacyjna jako czynnik wspomagający proces globalizacji - studium na przykładzie polskiej transformacji.

 

Witold T. Bielecki, WSPiZ i UW:

Przedsiębiorcy wobec e-biznesu. Szanse i zagrożenia dla polskiej e-gospodarki.

 

Robert A. Rządca, WSPiZ i UW:

Negocjacje w warunkach gospodarki cyfrowej.  Kontynuacja i zmiana.

 

Dyskusja

 

16.30

Przerwa

 

17.00

Vito Tanzi, Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Carnegie Endowment, Waszyngton:

"WSPiZ Distinguished Lectures Series"

Rozwój "nowej gospodarki" i jego implikacje dla polityki fiskalnej

 

20.00

Oficjalna kolacja wydawana przez Janusza Steinhoffa, Wiceprezesa Rady Ministrów, w salach recepcyjnych rządowego "Hotelu Parkowa".

 

 

Piątek, 30 marca

 

9.00

III sesja: E-biznes. Podejście sektorowe.

 

Andrea Goldstein, David O'Connor, Development Center, OECD, Paryż:

Handel elektroniczny jako czynnik rozwoju: perspektywy, wyzwania, ograniczenia.

 

Stanisław Flejterski, Uniwersytet Szczeciński (US):

E-finanse a makro-, mezzo- i mikroekonomia. Wstęp do analizy kosztów i korzyści.

 

Beata Świecka, US:

Bankowość elektroniczna.  Implikacje dla rozwoju sektora bankowego w Polsce.

 

Jacek Brdulak, SGH:

'Nowa gospodarka' i techniki informatyczne czynnikiem zmian polskiego transportu.

 

Dyskusja

 

11.30

Przerwa

 

 

 

12.00

IV sesja: E-biznes. Podejście regionalne.

 

Andrea Szalavetz, Instytut Badań Gospodarki Światowej, Węgierska Akademia Nauk, Budapeszt:

Strukturalne i regionalne implikacje "nowej gospodarki" w krajach transformacji (na przykładzie Węgier).

 

Siergiej B. Perminov, Centralny Instytut Ekonomii i Matematyki, Rosyjska Akademia Nauk, Moskwa:

Upowszechnianie technologii handlu elektronicznego w Rosji.

 

Wystąpienie Jorge'a Braga de Macedo, Dyrektora Development Center, OECD, Paryż.

Od transformacji do rozwoju: globalizacja i perspektywy polityki gospodarczej.

 

13.30

Lunch w WSPiZ

 

14.30

V sesja: Światowe doświadczenia i wnioski dla regionalnej polityki gospodarczej.

 

Matti Pohjola, World Institute for Development Economics Research, Uniwersytet ONZ, (UNU/WIDER), Helsinki:

Technologie informatyczne a wzrost gospodarczy: analiza porównawcza.

 

Philip Hemmings, Stefano Scarpetta, Economics Department, OECD, Paryż:

Związek polityki gospodarczej ze wzrostem: wyniki analizy porównawczej.

 

John Zysman, Dyrektor Berkeley Roundtable on International Economy (BRIE),

Berkeley University, USA:

(współautorzy: Stephen S. Cohen, J. Bradford DeLong, Steven Weber)

Technologie informatyczne jako motor rozwoju handlu elektronicznego.

 

Dyskusja

 

17.00

Sesja końcowa:

 

Wystąpienie Pawła Rzepki, Prezesa Zarządu Telekomunikacji Polskiej S.A. (TP S.A.), Mecenasa Projektu.

 

Podsumowanie - Grzegorz W. Kołodko, Dyrektor TIGER-a.