Konferencje


English version

5. Kwiecień 10 — 11 2003, WSPiZ — Konferencja naukowa “Nowa gospodarka a posocjalistyczna transformacja”

4. Maj 16 — 17, 2002, WSPiZ — Konferencja naukowa “Globalization and Catching-up in Emerging Market Economies”

3. Marzec 14 — 15, 2002, WSPiZ — Konferencja naukowa ““Nowa gospodarka” i stare problemy. Perspektywy szybkiego wzrostu w krajach posocjalistycznych

2. Maj 31, 2001, WSPiZ — Konferencja naukowa “Uwarunkowania i perspektywy długofalowego rozwoju społeczno- gospodarczego Polski”.

1. Marzec 29-30, 2001, WSPiZ — Międzynarodowa konferencja ““Nowa gospodarka” i jej implikacje dla długofalowego wzrostu w krajach posocjalistycznych”

 

   
30 Marca 2023, godz. 10:00,
Ekonomia i Polityka Sankcji
Czy sankcje gospodarcze są skuteczne? A może wobec tego elementu arsenału geoekonomicznego stosuje się jakiś inny rodzaj rachunku ekonomicznego? Czy sankcje to broń doskonała, obosieczny miecz, czy też może ekonomiczny odpowiednik kamikaze?
Rok po wprowadzeniu sankcji gospodarczych na Rosję omawiamy ekonomię i politykę sankcji, dyskutujemy na temat mechanizmów oraz efektywności sankcji, jesteśmy ciekawi, czy politycy i ekonomiści mówią tym samym głosem...

Nagranie z konferencji

Program konferencji:

10:00 Otwarcie konferencji
 
Prof. Bartłomiej Nowak, Prorektor ALK
Wystąpienie wprowadzające – Prof. Grzegorz W. Kołodko, Dyrektor Centrum Badawczego Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER. ALK
 
10:30​    Sesja panelowa I: Polityka sankcji
 
Prof. Tomasz Grzegorz Grosse, Uniwersytet Warszawski
Dr Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Dyrektor Instytutu Strategie 2050, była ambasador RP w Rosji
Janusz Reiter, Przewodniczący Rady Fundacji Centrum Stosunków Międzynarodowych, były ambasador RP w Niemczech i USA
Prof. Jerzy Wiatr, Honorowy Rektor Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji

Komentarze i pytania
 
12:15​    Przerwa
 
13:00​    Sesja panelowa II: Ekonomia sankcji
 
Dr Andrzej Byrt, były ambasador w Niemczech i we Francji
Serhii Druchyn, TIGER, ALK
Dr Grzegorz Malinowski, TIGER, ALK
Prof. Marek Ratajczak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Prof. Paweł Wojciechowski, Instytut Finansów Publicznych, były ambasador RP w OECD

Komentarze i pytania
 
14:45​    Zamknięcie konferencji
Prof. Grzegorz W. Kołodko