Konferencje


Szkic programu naukowego

Autorzy

Referaty

Streszczenia

Sponsorzy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  III Międzynarodowa konferencja

 

 

„Nowa gospodarka” i stare problemy.

Perspektywy szybkiego wzrostu w krajach posocjalistycznych

 

 

 

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego (WSPiZ)

Warszawa, 14-15 marca 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

Mecenas projektu:

 

Sponsor:

 

 

 

 

Czwartek, 14 marca

 

10.00 – 11.45

Sesja inauguracyjna:

 

Otwarcie konferencji - prof. Andrzej K. Koźmiński, Rektor WSPiZ.

 

Wystąpienie Marka Pola, Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Infrastruktury.

 

Wystąpienie Andreasa Hoffmanna, Prezesa ds. Finansowych Siemens Sp. z o.o.

 

Wykład wprowadzający – prof. Grzegorz W. Kołodko, TIGER-WSPiZ.

 

11.45

Przerwa

 

12.00 – 14.00

I sesja: Co dalej z „nową gospodarką”? Nowe i stare problemy.

 

Lech W. Zacher, WSPiZ i Uniwersytet Śląski (UŚ); Julita Łuczak, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu:

„Nowa gospodarka” i jej nowe problemy.

 

Lech W. Zacher, WSPiZ i UŚ:

Społeczne wymiary i aspekty „nowej gospodarki”.

 

Jan Woroniecki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, były ambasador RP przy OECD:

„Nowa gospodarka”: fascynacja, zwątpienie i nadzieja.

 

Jerzy A. Kisielnicki, WSPiZ i Uniwersytet Warszawski (UW):

„Nowa gospodarka” i nowa infrastruktura informacyjna funkcjonowania światowego rynku.

 

Dyskusja

 

14.00

Lunch

 

15.00 – 17.00

II sesja: Rewolucja technologiczna a nadrabianie zaległości rozwojowych w krajach posocjalistycznych: uwarunkowania, ograniczenia, perspektywy.

 

Dirk Pilat, Industry, Science and Technology Directorate, OECD, Paryż, Francja:

Jak wykorzystać „nową gospodarkę”?

 

 

Stefan Kwiatkowski, WSPiZ i UW:

„Stara gospodarka” i nowe problemy. Perspektywy wolnego wzrostu w krajach posocjalistycznych.

 

Marcin Piątkowski, TIGER-WSPiZ:

Infrastruktura instytucjonalna „nowej gospodarki” a nadrabianie zaległości rozwojowych w krajach posocjalistycznych.

 

Sampsa Kiiski, Nokia Corporation, Finlandia; Matti Pohjola, World Institute for Development Economics Research, Uniwersytet ONZ, (UNU/WIDER), Helsinki, Finlandia:

Rozprzestrzenianie się Internetu: analiza porównawcza.

 

Dyskusja

 

Piątek, 15 marca

 

10.00 - 12.00

III sesja: Technologie informatyczne i ich rola w przyśpieszeniu procesu restrukturyzacji

 

Steven Weber, John Zysman, Martin Beversdorf, Berkeley University, USA; Richard Engstrom, Metrocomia, Dania; Anders Knoth, Mandag Morgen, Dania:

„Nowa gospodarka” i wzrost gospodarczy w krajach rozwijających się: spekulacje na temat znaczenia technologii informatycznych.

 

Stanisław Flejterski, Uniwersytet Szczeciński (US):

Kapitał w „starej” i „nowej” gospodarce. W poszukiwaniu dźwigni wzrostu i rozwoju w krajach posocjalistycznych.

 

Beata Świecka, US:

Rewolucja technologiczna i jej znaczenie dla rozwoju elektronicznych form płatności.

 

Jacek Brdulak, Szkoła Główna Handlowa (SGH):

Stare problemy informatyzacji „nowej gospodarki transportowej” Polski.

 

Dyskusja

 

12.00

Lunch

 

13.00 – 15.00

IV sesja: „Nowa gospodarka” – doświadczenia krajów posocjalistycznych.

 

Vladimir Salnikov, Centrum Analiz Makroekonomicznych i Prognoz Krótkoterminowych, Moskwa, Rosja:

„Nowa gospodarka” a wzrost gospodarczy: przypadek Rosji.

 

Katalin Szabo, Uniwersytet Nauk Ekonomicznych i Publicznych w Budapeszcie, Węgry: Gospodarka „cegły i klawiatury”. Zanikające granice pomiędzy sektorem technologii informatycznych a sektorem produkcyjnym.

 

Zhang Xiaojing, Narodowy Instytut Badań Ekonomicznych, Pekin, Chiny:

Chińska „nowa gospodarka”: polityka gospodarcza a uwarunkowania i perspektywy rozwoju.

 

Maja Bucar, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet w Ljublianie, Słowenia:

Nadrabianie zaległości rozwojowych dzięki nowym technologiom informatycznym: czy to wiarygodna opcja rozwojowa dla krajów posocjalistycznych?

 

Dyskusja

 

15.00

Sesja końcowa:

 

Podsumowanie - Grzegorz W. Kołodko, Dyrektor TIGER-a.