Konferencje


Autorzy

Referaty

Streszczenia

Sponsorzy

Komentarze

 

 

23. 27 października 2017,
"Dokąd zmierza polska gospodarka?"

5. Kwiecień 10 — 11 2003, WSPiZ — Konferencja naukowa “Nowa gospodarka a posocjalistyczna transformacja”

4. Maj 16 — 17, 2002, WSPiZ — Konferencja naukowa “Globalization and Catching-up in Emerging Market Economies”

3. Marzec 14 — 15, 2002, WSPiZ — Konferencja naukowa ““Nowa gospodarka” i stare problemy. Perspektywy szybkiego wzrostu w krajach posocjalistycznych

2. Maj 31, 2001, WSPiZ — Konferencja naukowa “Uwarunkowania i perspektywy długofalowego rozwoju społeczno- gospodarczego Polski”.

1. Marzec 29-30, 2001, WSPiZ — Międzynarodowa konferencja ““Nowa gospodarka” i jej implikacje dla długofalowego wzrostu w krajach posocjalistycznych”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

"Nowa gospodarka" i jej implikacje dla długofalowego wzrostu w krajach posocjalistycznych  

 

czytaj

ściągnij

 

 

 

 

 Mecenas Projektu:

Profesor Grzegorz W. Kołodko - Dyrektor TIGER-a - oraz Paweł Rzepka - Prezes Telekomunikacji Polskiej SA, mecenasa projektu badawczego nt.'nowej gospodarki' - mają powody do zadowolenia. To było ciekawe wydarzenie naukowe, którego wynikami interesują się także przedsiębiorcy i politycy gospodarczy.

 

Od lewej: Prezes TPSA P. Rzepka, Przewodniczący Rady Powierniczej WSPiZ Prof. S. Kwiatkowski, Wicepremier-Minister Gospodarki J. Steinhoff oraz
Dyrektor TIGER-a Prof. G. W. Kołodko podczas sesji inauguracyjnej międzynarodowej konferencji nt. "'Nowa gospodarka' i jej implikacje dla długofalowego wzrostu w krajach posocjalistycznych"