Konferencje


English version

5. Kwiecień 10 — 11 2003, WSPiZ — Konferencja naukowa “Nowa gospodarka a posocjalistyczna transformacja”

4. Maj 16 — 17, 2002, WSPiZ — Konferencja naukowa “Globalization and Catching-up in Emerging Market Economies”

3. Marzec 14 — 15, 2002, WSPiZ — Konferencja naukowa ““Nowa gospodarka” i stare problemy. Perspektywy szybkiego wzrostu w krajach posocjalistycznych

2. Maj 31, 2001, WSPiZ — Konferencja naukowa “Uwarunkowania i perspektywy długofalowego rozwoju społeczno- gospodarczego Polski”.

1. Marzec 29-30, 2001, WSPiZ — Międzynarodowa konferencja ““Nowa gospodarka” i jej implikacje dla długofalowego wzrostu w krajach posocjalistycznych”

 

   

16 maja 2019:  Strategia dla Polski. Ćwierć wieku później

Konferencja na temat uwarunkowań i perspektyw rozwojowych polskiej gospodarki. Pretekstem do organizacji konferencji jest 25. rocznica przygotowania programu Strategia dla Polski, który był kluczowym zestawem reform realizowanych w latach 1994-97.
W konferencji już zapowiedział swój udział z referatem otwierającym obrady Minister Inwestycji i Rozwoju, Pan Jerzy Kwieciński. Swój komentarz przedstawi także Aleksander Kwaśniewski, Prezydent RP w latach 1995-2005. Na konferencji referaty zaprezentują wybitni polscy ekonomiści, którzy obok pracy naukowej mają bardzo bogate doświadczenia w życiu publicznym.
Nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN ukazuje się książka pod redakcją Grzegorza W. Kołodko i Jacka Tomkiewicz, która prezentuje teksty przygotowane specjalnie z myślą o naszej konferencji.

Spis treści

Rejestracja uczestnictwa

Program konferencji

Partner konferencji