Konferencje


Autorzy

Referaty

Streszczenia

Sponsorzy

Komentarze

 

 23. 27 października 2017,
"Dokąd zmierza polska gospodarka?"

 

22. 24 Listopad 2016,
„Nowy pragmatyzm. W poszukiwaniu paradygmatu ekonomii XXI wieku”

5. Kwiecień 10 — 11 2003, WSPiZ — Konferencja naukowa “Nowa gospodarka a posocjalistyczna transformacja”

4. Maj 16 — 17, 2002, WSPiZ — Konferencja naukowa “Globalization and Catching-up in Emerging Market Economies”

3. Marzec 14 — 15, 2002, WSPiZ — Konferencja naukowa ““Nowa gospodarka” i stare problemy. Perspektywy szybkiego wzrostu w krajach posocjalistycznych

2. Maj 31, 2001, WSPiZ — Konferencja naukowa “Uwarunkowania i perspektywy długofalowego rozwoju społeczno- gospodarczego Polski”.

1. Marzec 29-30, 2001, WSPiZ — Międzynarodowa konferencja ““Nowa gospodarka” i jej implikacje dla długofalowego wzrostu w krajach posocjalistycznych”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    "Uwarunkowania i perspektywy długofalowego rozwoju społeczno- gospodarczego Polski".

 

 

 

czytaj

ściągnij

 

 

Sponsor: