Konferencje


English version

5. Kwiecień 10 — 11 2003, WSPiZ — Konferencja naukowa “Nowa gospodarka a posocjalistyczna transformacja”

4. Maj 16 — 17, 2002, WSPiZ — Konferencja naukowa “Globalization and Catching-up in Emerging Market Economies”

3. Marzec 14 — 15, 2002, WSPiZ — Konferencja naukowa ““Nowa gospodarka” i stare problemy. Perspektywy szybkiego wzrostu w krajach posocjalistycznych

2. Maj 31, 2001, WSPiZ — Konferencja naukowa “Uwarunkowania i perspektywy długofalowego rozwoju społeczno- gospodarczego Polski”.

1. Marzec 29-30, 2001, WSPiZ — Międzynarodowa konferencja ““Nowa gospodarka” i jej implikacje dla długofalowego wzrostu w krajach posocjalistycznych”

 

   
Listopad 4, 2022, godz. 10:30,
Druga zimna wojna, wojna na Ukrainie, rywalizacja Stanów Zjednoczonych i Chin, inflacja i widmo recesji, kryzysy humanitarne i wędrówki ludów, zaburzenia klimatyczne i konflikty polityczne. Na świecie robi się coraz bardziej gorąco - mówią o tym zarówno klimatolodzy, jak i geopolitycy. Jak podejmować racjonalne decyzje w nieracjonalnej rzeczywistości? Jak przerwać lot ćmy do ognia?
Serdecznie zapraszamy na konferencję z udziałem wybitnych naukowców, przedstawicieli mediów oraz dyplomatów. Tłem do dyskusji jest najnowsza książka prof. Grzegorza W. Kołodko pt. "Wojna i Pokój".

Program konferencji

Nagranie z konferencji